Waarom een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een aan­sprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (afgekort AVB) genoemd. Hiermee verzekert u  de aansprakelijkheid voor schade die door u, als ondernemer, of door één van uw medewerkers wordt toegebracht aan anderen.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt de aansprakelijkheid voor materiële- en letselschade aan anderen. Ook kunt u de aansprakelijkstelling voor schade bij uw medewerkers (werkgevers­aansprakelijkheid), als gevolg van een gebrekkig product (productaansprakelijkheid) of die onroerend goed toebrengt aan derden (aansprakelijkheid onroerend goed) aanvullend verzekeren.

De kans op een claim is weliswaar niet groot. Maar een claim kan wel een enorme impact hebben op het bedrijf. Een fout van u of een werknemer kan zomaar in de duizenden guldens lopen. Een forse claim kan zelfs tot faillissement leiden.

Door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten beschermt u uw bedrijf tegen deze, soms grote, gevolgen.

De voordelen:

 • Verzekert voor schade aan anderen
 • Bescherming van het vermogen van uw bedrijf
 • Juridische ondersteuning bij een claim
 • Uit te breiden met werkgevers- en/of productaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor onroerend goed mee te verzekeren
 • Maatwerk: de verzekering is afgestemd op uw bedrijfsvoering
Vraag een offerte aan

Wat is verzekerd?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan uit maximaal drie rubrieken bestaan.

De algemene aansprakelijkheid is de basisverzekering. Deze rubriek dekt de schade die u als bedrijf aan derden veroorzaakt. U kunt denken aan de pot verf die wordt omgeschopt. Maar ook een bedrijfspand waar golfplaten van afwaaien, die vervolgens schade veroorzaken aan in de buurt geparkeerde auto’s.

Wel verzekerd

 • Materiële schade aan derden
 • Letselschade van anderen
 • Kosten van verweer en juridische bijstand

Niet verzekerd

 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor onroerend goed
 • Zuivere vermogensschade
 • Milieuschade
 • Schade met of door een motorrijtuig

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Aanvullende dekkingen

De basisdekking, algemene aansprakelijkheid, kunt u uitbreiden met diverse aanvullende dekkingen of ook wel rubrieken genoemd.
De keuze om de basisverzekering wel of niet uit te breiden hangt samen met uw bedrijfsactiviteiten.

Werkgeversaansprakelijkheid

Deze rubriek geeft dekking voor claims als u als werkgever tekortschiet in uw zorgplicht voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Een werknemer kan met zijn arm in een machine terechtkomen en daar ernstig letsel aan overhouden.

Is er geen opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer in het spel? Dan bent u als werkgever snel aansprakelijk voor de (letsel)schade die een werknemer oploopt. Dit kan aardig in de papieren lopen.

Productaansprakelijkheid

Deze rubriek geeft dekking voor claims als een klant of iemand anders buiten uw bedrijf schade oploopt door gebreken aan een product van uw bedrijf. Bijvoorbeeld u bereidt als horeca-ondernemer zelf ambachtelijk ijs en serveert dit in uw restaurant. Als een klant na het eten van dit ijs plotseling ziek wordt, dan kan hij u hiervoor aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed

Bent u eigenaar en/of exploitant van een gebouw? U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade die uw onroerend goed – gebouw – aan zaken en personen toebrengt. Met de aan­sprakelijkheids­verzekering voor onroerend goed is deze schade gedekt. De verzekering wordt door u als eigenaar van het gebouw gesloten, ook als u het gebouw verhuurt. De verzekering voorkomt dat u zelf de schade aan derden moet vergoeden.

Verhuurt u als particulier woonhuizen aan derden? Binnen ons Privé pakket bieden wij u de aan­sprakelijkheids­verzekering voor huiseigenaren. Voorwaarde is wel dat u maximaal 4 woonhuizen bezit. Heeft u er meer? Dan is voor u de aan­sprakelijkheids­verzekering onroerend goed van toepassing.

Eigen risico

Op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een eigen risico van toepassing. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de aard van de bedrijfsactiviteiten. Het eigen risico is alleen van toepassing op materiële schadeclaims. Het eigen risico is niet van toepassing op letselschadeclaims.

Verzeker u ook tegen zuivere vermogensschade

Vermogensschade of een financiële schade waar geen letselschade of zaakschade aan vooraf is gegaan is niet gedekt onder de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering. We praten dan over zuivere vermogens­schade.

 

Wilt u ook gedekt zijn voor financiële schade als gevolg van een beroepsfout, een medische fout of een bestuurlijke fout? Dan heeft u, afhankelijk van uw beroep, de keuze uit één van de onderstaande aparte verzekeringen:

 

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Wat is niet onder een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering gedekt?

Onder de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering is onder andere niet gedekt schade:

 • zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken (zuivere vermogens­schade)
 • met of door een motorrijtuig of lucht­vaartuigen
 • aan goederen die een bedrijf vervoert, bewaart, leent, huurt of bewerkt
 • door milieuaantasting
 • voor ingangsdatum van de verzekering
 • na einddatum van de verzekering

Wilt u precies weten wat er niet is gedekt? Download dan hier de polisvoorwaarden.

Bijzondere voorwaarden AVB 2014

Wie kan een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering afsluiten?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan voor iedere onderneming worden afgesloten. Hiervoor maakt het niet uit of uw bedrijf een B.V., N.V., Stichting, vereniging of een­mans­zaak is. De verzekering is dan ook bedoeld voor:

 • ZZP’er (zelfstandige zonder personeel)
 • MKB (midden- en klein bedrijf) met of zonder werknemers
 • Stichtingen
 • Verenigingen
Is een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering verplicht?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is geen verplichte verzekering. Deze verzekering biedt u echter wel de noodzakelijke financiële ruggensteun op het moment dat het nodig is.

Wat is het verschil tussen een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering en een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor schade aan personen of zaken.

Zuivere vermogensschade is niet onder deze verzekering gedekt. Vermogensschade is een financiële schade. Door een beroepsfout, medische fout of een bestuurlijke fout zoals een verkeerd advies of een beslissing kan een financiële schade ontstaan.  Voorbeeld: een belastingadviseur helpt bij de aangifte en geeft daarbij een verkeerd advies. Het gevolg is dat een bedrijf meer (en vooral onnodig meer) belasting moet betalen.

Met een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering, een medische beroeps­aansprakelijkheids­verzekering of een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering bent u hiervoor wel verzekerd.

Welk dekkingsgebied is er van toepassing?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor aansprakelijkheidsclaims binnen het Nederlands Koninkrijksdeel in het Caribisch gebied.

Is een uittreksel van de Kamer van Koophandel verplicht?

Ja, bij het indienen van de aanvraag moet een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn gevoegd. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Is gevolgschade ook verzekerd?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan personen en/of zaken. Ook gedekt is de daaruit voortvloeiende gevolg­schade, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits het bedrijf voor deze schade aansprakelijk is.

Hoe wordt de premie berekend?

De premie is maatwerk en is afgestemd op de aard van uw bedrijf. De volgende factoren zijn voor de berekening van de premie van belang:

 • aard werkzaamheden
 • aantal personeelsleden / hoogte van de loonsom
 • hoogte van de bedrijfsomzet
 • meerdere vestigingen
 • nevenactiviteiten
Hoe kan ik mijn schade melden?

U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij begeleiden u bij het indienen van de claim.

Polisvoorwaarden

Uw bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering contact op met één van onze adviseurs.