Waarom een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (afgekort een BAV verzekering) is speciaal ontwikkeld voor de adviserende beroepen en dekt financiële schade als gevolg van een beroepsfout. Dit wordt ook wel zuivere vermogensschade genoemd. Want waar wordt gewerkt, worden nu eenmaal fouten gemaakt. Ook door u of uw medewerkers.

Als u bijvoorbeeld als advocaat of notaris een beroepsfout maakt dan kan dit voor uw relatie grote financiële gevolgen hebben. U kunt hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Uw klant mag er van uitgaan dat u weet wat u doet en geen fout maakt die hem financiële schade toebrengt.

Zo dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering alleen schade aan zaken of personen en de gevolg­schade hiervan. Door een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten bent u ook goed verzekerd bij financiële schade als u of uw medewerkers een beroeps­fout maken. Voor uw adviserende beroep een verzekering die u eigenlijk niet kunt missen.

De voordelen:

 • Dekking tegen financiële aansprakelijkheid bij een beroepsfout
 • Bescherming van uw bedrijfsvermogen
 • Voor zelfstandigen en ondernemingen
 • Juridische bijstand en kosten van verweer meeverzekerd
 • Maatwerk: verzekering is afgestemd op uw bedrijfsvoering
 • Voldoet aan uw algemene voorwaarden
Vraag een offerte aan

Wat dekt de beroeps­aansprakelijkheids­verzekering?

Wel verzekerd

 • Zuivere vermogensschade
 • Juridische ondersteuning
 • Kosten van verweer
 • Kosten om vermogensschade te verminderen of te voorkomen

Niet verzekerd

 • Schade aan zaken
 • Schade aan personen

Vraag naar de polisvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet verzekerd is.

Medische beroeps­aansprakelijkheid

Bent u een huisarts, tandarts of heeft u ander (para)medisch beroep? Ook in uw beroep kunnen er fouten gemaakt worden. Medische fouten die in veel gevallen verstrekkende gevolgen voor uw patiënt kunnen hebben, financieel en emotioneel.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de adviserende bedrijven geeft geen dekking voor medische fouten. Voor de medische branche kunt u voor deze risico’s een medische beroeps­aansprakelijkheids­verzekering afsluiten.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met één van onze adviseurs.

Bent u een bestuurder, een commissaris of een toe­zicht­houder?

Dan is de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering een belang­rijke verzekering. Deze ver­zekering beschermt het privé­vermogen van bestuurders, commissarissen en toezicht­houders van N.V.’s, B.V.’s, stichtingen en verenigingen tegen het risico dat zij persoonlijk en/of hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zuivere vermogens­­schade.

Lees meer over de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering

Eigen risico

Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een eigen risico van toepassing. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de aard van uw bedrijfs­activiteiten en, in sommige situaties, de hoogte van de verzekerde som.

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Wat is niet gedekt onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Schade aan zaken of personen is niet gedekt onder een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering. Wilt u ook deze aan­sprakelijk­heid verzekeren? Kies dan voor een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering.

Wat is het verschil tussen een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor schade aan personen of zaken.

Zuivere vermogensschade is niet onder deze verzekering gedekt. Vermogensschade is een financiële schade. Door een beroepsfout, medische fout of een bestuurlijke fout zoals een verkeerd advies of een beslissing kan een financiële schade ontstaan.  Voorbeeld: een belastingadviseur helpt bij de aangifte en geeft daarbij een verkeerd advies. Het gevolg is dat een bedrijf meer (en vooral onnodig meer) belasting moet betalen.

Met een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering, een medische beroeps­aansprakelijkheids­verzekering of een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering bent u hiervoor wel verzekerd.

Wie heeft een (medische) beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Vooral voor adviserende beroepen is een beroeps­aansprakelijkheidsverzekering on­misbaar.

Onder adviserende beroepen vallen onder andere:

 • Administratiekantoren
 • Adviesbureaus
 • Advocaten
 • Makelaars
 • Notarissen
 • Accountants

Onder (para)medische beroepen vallen onder andere:

 • Huisartsen
 • Fysiotherapeuten
 • Medisch specialisten
Is een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering verplicht?

Nee, deze is niet verplicht. Echter komt het voor dat opdrachtgevers eisen dat u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering heeft afgesloten.

Bent u aangesloten bij een beroeps­organisatie zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants / Dutch Caribbean Accountants Association? Dan is het mogelijk dat bij het aangaan van een lidmaatschap u verplicht bent een (beroeps)­aansprakelijkheids­verzekering voor uw bedrijfs­tak af te sluiten.

Wat is zuivere vermogensschade?

Vermogensschade is een financiële schade zonder dat er een letselschade of materiële schade aan vooraf is gegaan. Dit wordt ook zuivere vermogensschade genoemd.

Wat zijn voorbeelden van zuivere vermogensschade?

Voorbeelden van zuivere vermogensschade zijn:

 • winstderving
 • verlies van marktaandeel
 • kosten in verband met vertraging zoals gemiste rente als een geldbedrag te laat wordt betaald.

Bent u accountant, notaris of advocaat? Dan heeft u in uw werk te maken met specifieke risico’s verbonden aan de uitoefening van uw beroep:

 • U kunt een verkeerd advies geven.
 • U heeft niet op tijd uw juridische verplichtingen gehaald.
 • De door u gegeven informatie was niet juist of niet volledig.
Wat is het verschil tussen zaakschade en zuivere vermogensschade?

Zaakschade is schade als gevolg van de beschadiging of vernietiging van een zaak, bijvoorbeeld een auto. Deze schade kan bestaan uit reparatiekosten of vervangings­kosten.

Bij zuivere vermogensschade is er geen sprake van beschadiging of vernietiging van een zaak.

Zijn een inlooprisico en een uitlooprisico meeverzekerd?

Nee, beide risico’s zijn niet standaard meeverzekerd.

Het inlooprisico (schade ontstaan voor de ingangsdatum van de verzekering, maar gemeld binnen de looptijd van de verzekering) kan worden meeverzekerd. Acceptatie van dit risico en de hoogte van de premie is afhankelijk van de soort bedrijfsactiviteiten, schadeverloop in het verleden, hoogte verzekerde som en de duur van de inloopdekking.

Het uitlooprisico (schade ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering, maar openbaart zich pas of wordt gemeld na de einddatum van de verzekering) kan worden mee­verzekerd. Acceptatie van dit risico en de hoogte van de premie is afhankelijk van soort bedrijfsactiviteiten, schadeverloop, hoogte verzekerde som en de duur van de uitloop­dekking.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering is afhankelijk van de volgende premie­bepalende factoren:

 • De omzet van het bedrijf
 • Het soort bedrijf
 • De bedrijfsactiviteiten
Hoe voorkom ik een schadeclaim?
 • Houd uw vakkennis op peil

Bestaat er voor uw beroep een branche­vereniging? Sluit u zich hierbij aan. Om lid te worden moet u vaak voldoen aan een bepaald kennisniveau. Meteen een goede stok achter de deur om bijscholing te volgen.

 • Zet uw opdracht helder op papier

Een duidelijke opdrachtbeschrijving biedt vaak uitkomst als er achteraf discussie is over het eindresultaat. Zeker als deze door beide partijen is ondertekend.

 • Zorg voor goede algemene voor­waarden

Een branchevereniging heeft vaak branche­voorwaarden en zijn juridisch getoetst. U kunt deze gebruiken. Maakt u uw eigen voorwaarden? Laat deze dan juridisch toetsen.

 • Gebruik uw algemene voorwaarden op een juiste manier

De algemene voorwaarden overhandigt u bij de offerte. Het niet vooraf informeren over de algemene voorwaarden kan nadelig zijn bij een eventuele rechtzaak. Deze kunnen dan ongeldig worden verklaard.

Hoe kan ik een schade melden?

U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij begeleiden u bij het indienen van de claim.
Lees meer over het melden van een zakelijke schade.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de beroeps­aansprakelijkheids­verzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw beroeps­aansprakelijkheids­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering contact op met één van onze adviseurs.