Waarom een goederen- en inventarisverzekering?

Met de goederen- en inventarisverzekering verzekert u uw bedrijfsinventaris en zakelijke goederen tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm of diefstal.

Voor de uitoefening van uw bedrijf heeft u inventaris en, afhankelijk van het soort bedrijf, ook goederen nodig. Inventaris en goederen worden ook wel bedrijfs­middelen genoemd. Deze bedrijfsmiddelen zijn een hoop geld waard. Ontstaat er een schade in uw bedrijf waardoor de inventaris en goederen gedeeltelijk of volledig verloren gaan? Dan kunt u uw bedrijfsvoering niet voortzetten en mist u inkomsten.

Door een inventaris- en goederenverzekering af te sluiten ontvangt u bij schade een vergoeding. Zodat u snel weer orde op zaken kunt stellen en uw bedrijfs­voering niet in gevaar komt.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de Inter-Assure goederen- en inventarisverzekering

 • Uw zakelijke inventaris goed verzekerd
 • Verschillende dekkingen mogelijk
 • Maatwerk: verzekering is afgestemd op uw bedrijfs­voering
 • Telt mee voor de pakket­korting in het Onder­nemers­pakket
 • Inductie en koelschade meeverzekerd

Welke verzekering wilt u?

Brand

 • Brand
 • Brandblussing
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
Vraag een offerte aan

Uitgebreid

 • Zoals genoemd onder Brand, uitgebreid met o.a.
 • Overstroming
 • Vloed
 • Diefstal na braak aan het gebouw
 • Neerslag
 • Storm
 • Staking
 • Vandalisme
 • Inductie tot Nafl. 10.000,00
Vraag een offerte aan

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Eigen risico

Is de schade aan uw goederen en inventaris ver­oorzaakt door storm, overstroming, aardbeving, zee­beving, vulkanische uitbarsting of vloed. Voor deze schade oorzaken is een eigen risico van 2% van de verzekerde verzekerde som van toepassing. Dit gedeelte van de schade betaalt u zelf.

Het minimum eigen risico voor deze schade oorzaken is Nafl. 1.000,00 per gebeurtenis.

Afhankelijk van het soort bedrijf en het soort goederen en inventaris wat moet worden verzekerd kan er een eigen risico voor andere schadeoorzaken in de polis worden opgenomen.

De inventaris van uw kantoor of praktijk aan huis verzekeren

Heeft u een kantoor of praktijk aan huis en is het te verzekeren bedrag van uw inventaris maximaal Nafl. 10.000,00? Uw inventaris kunt u mee­verzekeren in onze particuliere inboedel­verzekering.

 

Lees meer over de particuliere inboedel­verzekering

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Wat valt er onder mijn inventaris?

Alles wat u gebruikt om uw bedrijf, beroep of activiteiten uit te kunnen oefenen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • kantoormeubilair
 • computers
 • machines
 • keukeninrichting

De volgende zaken vallen niet onder de verzekering van uw inventaris:

 • geld, cheques en andere waardepapieren
 • motorrijtuigen, aanhangwagens, vaar­tuigen en alle accessoires en onder­delen hiervan.
Wat valt er onder het begrip goederen?

Dit zijn de grond- en hulpstoffen, half­fabricaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage (verpakking).

Wat dekt de goederen- en inventarisverzekering niet?

Onder de goederen- en inventarisverzekering zijn onder andere de volgende gebeur­­tenissen niet verzekerd:

 • opzet
 • schade aan software
 • het aangekondigd of niet aangekondigd schakelen van Aqualectra
 • schade door riool of grondwater
 • schade door slecht of achterstallig onderhoud

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Wat wordt bedoeld met “dagwaarde”?

De dagwaarde is de waarde van uw inventaris op het moment van de schade. Uw spullen worden steeds minder waard doordat deze ouder worden of slijten. Dit heet waarde­vermindering. De dagwaarde van uw inventaris is dus de nieuw­waarde min de waarde­vermindering. Hoe hoog deze waardevermindering is, moeten worden berekend. Dit wordt gedaan met behulp van een afschrijvingslijst of na beoordeling van een expert.

De afschrijvingslijst is een richtlijn. De dagwaarde hangt namelijk ook af van het gebruik en de ouderdom.

Wat wordt bedoeld met “nieuwwaarde”?

De aankoopprijs van het opnieuw aan te schaffen verzekerde inventaris op dat moment.

Wat als bij een schade blijkt dat de werkelijke waarde van de inventaris en goederen hoger of lager is dan het verzekerd bedrag?

Is na een schade de werkelijke waarde van de inventaris en goederen hoger dan het verzekerd bedrag? Dan is onderverzekering van toepassing. Dit houdt in dat vergoeding van de schade en kosten plaats vindt in verhouding van de verzekerde som tot de werkelijke waarde van de inventaris en goederen onmiddellijk voor het schadegeval.

Blijkt bij schade dat de verzekerde som hoger is dan de werkelijke waarde van de inventaris of goederen? U krijgt niet meer uitgekeerd dan de werkelijke waarde van uw inventaris of goederen. Wij adviseren u in dit geval uw verzekering aan de hand van de werkelijke situatie aan te passen.

Hoe wordt de schade vastgesteld?

Voor het vaststellen van de hoogte van de schade schakelen wij een expert in. De expert zal eveneens de schade-oorzaak beoordelen.

Wat wordt er bij schade vergoed?

De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de waarde van de inventaris en goederen onmiddellijk voor en onmiddellijk na de schade. Het uitgangspunt hierbij is de nieuwwaarde.

Blijkt de dagwaarde van de inventaris minder dan 40% van de nieuw­waarde te zijn? Dan wordt de dagwaarde vergoed.

Polisvoorwaarden

Uw goederen- en inventarisverzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een goederen- en inventarisverzekering contact op met één van onze adviseurs.