Waarom een bedrijfs­gebouwen­verzekering?

Een winkel, een administratiekantoor, een werkplaats. Als uw bedrijfspand door bijvoorbeeld een brand beschadigt raakt, kunt u uw bedrijfsvoering in uw eigen bedrijfspand geheel of gedeeltelijk niet meer voortzetten. Een forse schade welke grote financiële gevolgen heeft voor de continuïteit van uw bedrijf. Een bedrijfsgebouwenverzekering – ook wel zakelijke opstalverzekering genoemd –  dekt de kosten om uw bedrijfspand na schade te herstellen of te herbouwen.

Als eigenaar is uw bedrijfsgebouw een waardevol zakelijk bezit. U wilt uw bedrijfspand dan ook het liefst zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken om uw bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Door het afsluiten van een bedrijfsgebouwenverzekering bent u hiervoor goed verzekerd.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de Inter-Assure bedrijfs­gebouwen­verzekering

 • Uw bedrijfsgebouw optimaal verzekerd bij materiële schade
 • Verschillende dekkingen mogelijk
 • Maatwerk: verzekering is afgestemd op uw bedrijfs­voering
 • Telt mee voor de pakket­korting in het Onder­nemerspakket
 • Inductie is meeverzekerd

Welke verzekering wilt u?

Brand

 • Brand
 • Brandblussing
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
Vraag een offerte aan

Uitgebreid

 • Zoals genoemd onder Brand, uitgebreid met o.a.
 • Overstroming
 • Vloed
 • Diefstal na braak aan het gebouw
 • Neerslag
 • Storm
 • Staking
 • Vandalisme
 • Inductie tot Nafl. 10.000,00
 • Kosten van hak- en breekwerk na leidingschade
Vraag een offerte aan

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Eigen risico

Is de schade aan uw bedrijfsgebouw veroorzaakt door storm, overstroming, aardbeving, zeebeving, vulkanische uitbarsting of vloed? Voor deze schadeoorzaken is een eigen risico van 2% van de verzekerde herbouwwaarde van toepassing. Dit gedeelte van de schade betaalt u zelf.

Het minimum eigen risico voor deze schadeoorzaken is Nafl. 1.000,00 per gebeurtenis.

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Wat is niet onder een bedrijfs­gebouwen­verzekering gedekt?

Onder de bedrijfsgebouwenverzekering zijn onder andere de volgende gebeurtenissen niet verzekerd:

 • opzet
 • schade door riool of grondwater
 • schade door slecht of achterstallig onder­houd
 • glasbreuk tijdens aan- of verbouw van het gebouw

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Kan ik als huurder van een bedrijfs­gebouw de verbeteringen die aan het gebouw zijn aangebracht verzekeren?

De door een huurder aangebrachte verbeteringen aan een bedrijfsgebouw wordt huurdersbelang genoemd. Voorbeelden van verbeteringen zijn:

 • nieuwe vloer
 • speciale wandbekleding voor het tentoonstellen van uw goederen
 • keuken

Huurdersbelang kan onder de bedrijfs­gebouwen­verzekering worden verzekerd.

Wat is de herbouwwaarde?

De herbouwwaarde van uw bedrijfspand is het bedrag dat nodig is om uw bedrijfspand op precies dezelfde manier en op dezelfde locatie opnieuw op te bouwen.

Hoe wordt de herbouwwaarde vastgesteld?

Wij adviseren u uw bedrijfspand door een erkend taxateur te laten taxeren. Zo weet u zeker dat u voor de juiste herbouwwaarde verzekerd bent.

Is mijn bedrijfspand verzekerd als ik deze verhuur?

Heeft u bij het aangaan van de verzekering vermeld dat u uw bedrijfspand verhuurd? Dan hebben wij in onze premiestelling hiermee rekening gehouden.

Het wel of niet kunnen verzekeren van uw bedrijfspand is afhankelijk van de soort bedrijfsactiviteiten die in uw bedrijfspand plaatsvinden. De hoogte van de premie is hiervan eveneens afhankelijk.

Heeft u niet aan ons doorgegeven dat het bedrijfspand wordt verhuurd? Dan kunnen wij uw claim afwijzen.

Advies: gaat u uw bedrijfspand verhuren of wijzigt de bestemming van het bedrijfspand tijdens de looptijd van de verzekering? Neem altijd contact met ons op om na te gaan of uw verzekering nog dekking biedt of moet worden aangepast.

Wat zijn opruimingskosten?

Opruimingskosten zijn kosten die moeten worden gemaakt voor het opruimen van puin en restanten van uw pand na een schade. Bijvoorbeeld na een brand.

Zijn opruimingskosten standaard verzekerd?

Onder de uitgebreide dekking zijn opruimingskosten maximaal voor 10% van de verzekerde her­bouw­waarde verzekerd. Is dit niet voldoende? U kunt extra opruimings­kosten meeverzekeren.

Biedt uw verzekering enkel dekking tegen brand? Dan zijn opruimingskosten niet standaard verzekerd. U kunt dit extra mee­verzekeren.

Wat als bij een schade blijkt dat de werkelijke herbouwwaarde van het bedrijfsgebouw hoger of lager is dan de verzekerde herbouwwaarde?

Is na een schade de werkelijke her­bouw­waarde van het bedrijfsgebouw hoger dan de verzekerde herbouwwaarde? Dan is onderverzekering van toepassing. Dit houdt in dat vergoeding van de schade en kosten plaats vindt in verhouding van de verzekerde herbouwwaarde tot de werkelijke her­bouw­waarde van het bedrijfsgebouw onmiddellijk voor het schadegeval.

Blijkt bij schade dat de verzekerde her­bouw­waarde hoger is dan de werkelijke her­bouw­waarde van het bedrijfsgebouw? U krijgt niet meer uitgekeerd dan de werkelijke herbouwwaarde van uw bedrijfsgebouw.  Wij adviseren u in dit geval uw verzekering aan de hand van de werkelijke situatie aan te passen.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie is een promillage van de her­bouw­waarde. De hoogte van de premie is eveneens afhankelijk van de dekking.

Polisvoorwaarden

Uw bedrijfsgebouwen­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een bedrijfsgebouwenverzekering contact op met één van onze adviseurs.