De onderstaande financiële jaarverslagen van Inter-Assure Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. (124897), gevestigd op Curaçao, zijn afgeleid van de gecontroleerde Annual Reports Automated Statements (“ARAS”) van Inter-Assure Schade­verzekerings­maatschappij N.V.

De Annual Reports Automated Statements (“ARAS”), waaruit de financiële jaarverslagen zijn afgeleid, zijn opgesteld in overeenstemming met de ARAS Annual Statement Instructions en de Valuation Guidelines, uitgegeven door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (“CBCS”).

De bijbehorende jaarverslagen omvatten:

  • de balans per 31 december
  • de winst- en verliesrekening
  • toelichting op de financiële hoogtepunten per 31 december

De getoonde cijfers zijn vermeld in duizenden Antilliaanse guldens en afgerond op het dichtst­bijzijnde duizendtal. Het boekhoudbeleid is in alle materiële opzichten consistent met het beleid van het voorgaande jaar. 

2023
Financial highlights
2022
Financial highlights
2021
Financial highlights
2020
Financial highlights
2019
Financial highlights
2018
Financial highlights
2017
Financial highlights
2016
Financial highlights
2015
Financial highlights
2014
Financial highlights
2013
Financial highlights
2012
Financial highlights