Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.inter-assure.com) zijn onderstaande gebruiks­voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik informatie
Inter-Assure Insurances streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Inter-Assure Insurances niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie over de op deze website vermelde producten is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van een verzekerings­advies.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Inter-Assure Insurances en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Inter-Assure Insurances garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoord­beveiliging per e-mail met Inter-Assure Insurances te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Inter-Assure Insurances heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Inter-Assure Insurances aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Inter-Assure Insurances zijn beschermd door auteursrecht. Niets uit deze publicaties en uitingen, op welke manier dan ook, mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Inter-Assure Insurances vooraf schriftelijke toe­stemming heeft gegeven.