Waarom een bedrijfs­schade­verzekering?

Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u de gederfde omzet en de vaste kosten.

Stelt u zich eens voor. Uw bedrijfspand brand volledig uit. Hierdoor komt uw bedrijfsvoering compleet stil te liggen. Uw omzet daalt, er komt niets meer binnen. Maar uw vaste kosten, zoals de huur en salarissen, gaan wel gewoon door. Met het herstel van uw pand, het weer opstarten van uw bedrijfsvoering en uw omzet weer terugbrengen op het niveau van voor de schade gaat veel tijd overheen.

Door een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten dekt u zich in tegen de financiële gevolgen van het geheel of gedeeltelijk stil vallen van uw bedrijf als gevolg van schade aan uw pand en/of inventaris.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de Inter-Assure bedrijfs­schade­​verzekering

 • Vergoeding van mis­gelopen brutowinst door schade
 • Doorbetaling salarissen gewaarborgd
 • Geen zorgen over uw vaste lasten
 • Keuze uit diverse dekkingen en verschillende uitkeringstermijnen
 • Maatwerk: afgestemd op uw bedrijfs­voering
 • Onderdeel van het Ondernemerspakket

Welke verzekering wilt u?

Brand

 • Brand
 • Brandblussing
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
Vraag een offerte aan

Uitgebreid

 • Zoals genoemd onder Brand, uitgebreid met o.a.:
 • Overstroming
 • Diefstal na braak aan het gebouw
 • Neerslag
 • Storm
 • Staking
 • Vandalisme
 • Inductie tot Nafl. 10.000,00
 • Reconstructie tot Nafl. 2.500,00
Vraag een offerte aan

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Uitkeringstermijn

De verzekerde uitkeringstermijn is de maximale periode waarbinnen u een uitkering ontvangt. In de meeste gevallen is de uitkeringstermijn 52 weken. Korter of langer is mogelijk.

Voor welke uitkeringstermijn u kiest is volledig af­hankelijk van het soort bedrijf en welke activiteiten u uitvoert. In hoeveel tijd is uw bedrijf weer volledig opgebouwd, ingericht en bedrijfsklaar? Komen uw klanten weer direct bij u terug? Hoe snel bent u weer op het oude niveau van voor de schade?

Eigen risico

Is de bedrijfsschade veroorzaakt door storm, over­stroming, aardbeving, zeebeving, vulkanische uit­barsting of vloed. Voor deze schadeoorzaken is een eigen risico van 2% van de verzekerde som van toe­passing. Dit gedeelte van de schade betaalt u zelf.

Het minimum eigen risico voor deze schadeoorzaken is Nafl. 1.000,00 per gebeurtenis.

Extra kosten­verzekering

Is een calamiteit niet van invloed op uw omzet? Kunt u uw bedrijfsvoering zonder onderbreking voort­zetten? Maar komt u dan voor extra kosten te staan zoals de huur van een tijdelijk pand? Dan is de extra kosten­verzekering wellicht de geschikte verzekering voor u.

 

Lees meer over de extra kostenverzekering

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Wat is onder een bedrijfs­schade­verzekering verzekerd?

Door bijvoorbeeld een brand komen uw bedrijfsactiviteiten stil te liggen. Uw inkomsten zullen waarschijnlijk voor een periode geheel of gedeeltelijk afnemen. Daarentegen gaan de vaste lasten zoals huur, hypotheek of personeelskosten wel door.

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de financiële schade die door bedrijfsstilstand ontstaat. Voorwaarde hiervoor is dat de materiële schade – bijvoorbeeld de brandschade aan het gebouw – door de bedrijfsgebouwenverzekering en/of de goederen- en inventarisverzekering wordt vergoed.

Onder de financiële schade wordt verstaan:

 • uw vaste lasten
 • derving van de winst
Wat dekt de bedrijfs­schade­verzekering niet?

Onder de bedrijfsschadeverzekering zijn onder andere de volgende gebeurtenissen niet verzekerd:

 • opzet
 • schade aan software
 • het aangekondigd of niet aangekondigd schakelen van Aqualectra
 • schade door riool of grondwater
 • schade door slecht of achterstallig onderhoud

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Waarop is het verzekerd bedrag van een bedrijfsschadeverzekering gebaseerd?

Doorgaans wordt het verzekerd bedrag voor de bedrijfs­schade­verzekering gebaseerd op de brutowinst van een bedrijf. Bijvoorbeeld voor een winkel in consumentenartikelen.

Afhankelijk van het soort bedrijf is het ook mogelijk dat, in plaats van op brutowinst, het verzekerd bedrag wordt gebaseerd op de exploitatie­kosten of huurderving.

Bij een bedrijfsschadeverzekering met een verzekerd bedrag op basis van exploitatie­kosten moet u denken aan bedrijven zonder een winst­oogmerk, bijvoorbeeld een zieken­huis.

Bij een bedrijfsschadeverzekering met een verzekerd bedrag op basis van huurderving moet u denken aan bedrijven die zakelijke of particuliere panden aan derden verhuurt. Bij schade aan deze panden vervalt de huur, dit wordt huurderving genoemd.

Daarnaast is tevens de duur van de uit­keringstermijn van invloed op de hoogte van het verzekerde bedrag.

Hoe wordt het verzekerd bedrag voor de bedrijfsschadeverzekering bepaald?

Het verzekerd bedrag voor een bedrijfs­schade­verzekering kan op twee manieren worden bepaald:

 • uw vaste kosten plus de nettowinst / vaste kosten minus de nettowinst

of

 • uw bedrijfsomzet minus de variabele kosten
Kan een bedrijfsschadeverzekering los worden gesloten?

Nee. Een bedrijfsschadeverzekering kan alleen in combinatie met een bedrijfs­gebouwen­verzekering en / of een goederen- en inventarisverzekering worden afgesloten.

De dekking van de bedrijfsschadeverzekering is gelijk aan de dekking voor de bedrijfs­gebouwen­verzekering en/of de goederen- en inventarisverzekering.

Om een uitkering onder de bedrijfs­schade­verzekering te krijgen is de voorwaarde dat de materiële schade door de bedrijfs­gebouwen­verzekering en/of de goederen- en inventarisverzekering wordt vergoed.

Wat als bij een schade blijkt dat de brutowinst hoger is dan het verzekerd bedrag?

Is na een schade de werkelijke bruto winst hoger dan het verzekerd bedrag? Dan is onderverzekering van toepassing. Dit houdt in dat vergoeding van de schade en kosten plaatsvindt in verhouding van de verzekerde som tot de bruto winst zonder schade onmiddellijk voor het schadegeval.

De kosten die gemaakt worden om de schade vast te stellen worden wel volledig vergoed.

Polisvoorwaarden

Uw bedrijfs­schade­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering contact op met één van onze adviseurs.