Waarom een extra kosten­verzekering?

Met een extra kostenverzekering worden de extra kosten vergoed die u maakt om uw bedrijf na een onzekere gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een brand­schade, voort te kunnen zetten. U heeft dan geen omzetverlies, maar u heeft wel extra kosten moeten maken. Zoals bijvoorbeeld communicatie naar uw klanten, de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte of het huren van vervangende apparatuur.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de extra kostenverzekering

 • Extra gemaakte kosten na schade in uw bedrijf verzekerd
 • Snelle voortzetting van uw bedrijf
 • Beperking omzetverlies
 • U verzekert een vast bedrag

Welke verzekering wilt u?

Brand

 • Brand
 • Brandblussing
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
Vraag een offerte aan

Uitgebreid

 • Zoals genoemd onder Brand, uitgebreid met o.a.
 • Overstroming
 • Diefstal na braak aan het gebouw
 • Neerslag
 • Storm
 • Staking
 • Vandalisme
 • Inductie tot Nafl. 10.000,00
Vraag een offerte aan

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Is een extra kosten­verzekering geschikt voor mijn bedrijf?

De keuze voor het afsluiten van een extra kosten­verzekering of een bedrijfsschadeverzekering is afhankelijk van uw bedrijfsvoering. Een extra kosten­verzekering is voor u geschikt als:

 • u verzekerd wilt zijn voor extra kosten om uw bedrijf snel weer operationeel te krijgen
 • schade aan uw bedrijfsgebouw of inventaris en goederen nauwelijks tot geen invloed heeft op uw omzet
 • u na schade aan uw bedrijfsgebouw of inventaris en goederen vrij makkelijk aan de slag kan in een voorlopig gehuurde ruimte.

Een extra kostenverzekering is voor u niet geschikt als u de misgelopen nettowinst en uw vaste lasten wilt verzekeren. Hiervoor kunt u onze bedrijfsschade­verzekering afsluiten.

Uitkeringstermijn

De verzekerde uitkeringstermijn is de maximale periode waarbinnen u de extra kosten krijgt vergoed. Voor de extra kosten­verzekering is de maximale uitkeringstermijn 52 weken. Korter is mogelijk.

De vergoeding van de extra kosten stopt als de af­gesproken uitkeringstermijn is afgelopen. De uit­betaling van de extra kosten stopt ook meteen als het gebouw binnen de uitkeringstermijn is hersteld of opnieuw is gebouwd.

Eigen risico

Is de schade veroorzaakt door storm, overstroming, aardbeving, zeebeving, vulkanische uitbarsting of vloed? Voor deze schade­oorzaken is een eigen risico van 2% van de verzekerde som van toepassing. Dit gedeelte van de schade betaalt u zelf.

Het minimum eigen risico voor deze schadeoorzaken is Nafl. 1.000,00 per gebeurtenis.

Veelgestelde vragen

Wat is niet onder een extra kostenverzekering gedekt?

Het verlies aan nettowinst en de vaste lasten zijn niet gedekt. Hiervoor kunt u de bedrijfs­schade­verzekering afsluiten.

Wat is het verschil tussen een extra kostenverzekering en een bedrijfs­schadeverzekering?

Een bedrijfsschadeverzekering dekt het risico van stilstand van een bedrijf als gevolg van een gedekte gebeurtenis zoals brand. Het verlies aan brutowinst wordt door deze verzekering uitgekeerd.

Een extra kostenverzekering vergoedt de extra kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf na een schade snel voort te kunnen zetten. Bijvoorbeeld de huur van een tijdelijke alternatieve locatie.

Kan een extra kostenverzekering los worden gesloten?

Nee. Een extra kostenverzekering kan alleen in combinatie met een bedrijfs­gebouwen­verzekering en/of een goederen- en inventarisverzekering worden afgesloten.

De dekking van de extra kostenverzekering is gelijk aan de dekking voor de bedrijfs­gebouwen­verzekering en/of de goederen- en inventarisverzekering.

Om een uitkering onder de extra kosten­verzekering te krijgen is de voorwaarde dat de materiële schade door de bedrijfs­gebouwen­verzekering en/of de goederen- en inventarisverzekering wordt vergoed.

Hoe wordt het verzekerd bedrag vastgesteld?

Het verzekerd bedrag voor de extra kosten­verzekering is het bedrag wat u denkt nodig te hebben om uw bedrijf voort te kunnen zetten. Denk aan de huur van een tijdelijke locatie, de huur van apparatuur, communicatie naar klanten e.d.

Is er sprake van oververzekering of onderverzekering?

Bij de extra kostenverzekering is er geen sprake van onderverzekering of over­verzekering.

Maakt u meer kosten dan u verzekerd heeft? De verzekering keert niet meer dan het verzekerde bedrag uit.
Maakt u minder kosten dan het verzekerde bedrag? De verzekering keert niet meer uit dan dat u aan werkelijke kosten heeft betaald.

Ook handig om te verzekeren

Polisvoorwaarden

De extra kostenverzekering heeft geen aparte voorwaarden. De bijzondere voorwaarden bedrijfs­schade­verzekering zijn van toepassing. Op uw polis wordt voor de dekking van de extra kosten­verzekering, in aanvulling op de bijzondere voor­waarden bedrijfsschadeverzekering, een clausule opgenomen.

Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschade 2014
Algemene voorwaarden Bedrijven 2014
Algemene voorwaarden Ondernemerspakket

De bovenstaande polisvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2014.

Uw extra kosten­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een extra kostenverzekering contact op met één van onze adviseurs.