Waarom een inboedel­verzekering?

Een brand, storm, inbraak of diefstal kunnen een hoop schade aanrichten aan uw inboedel. Deze gebeurtenissen hebben impact op u persoonlijk, maar zorgen ook voor onvoorziene en ongewenste financiële uitgaven. Verzeker daarom uw particuliere eigendommen tegen de financiële gevolgen van deze risico’s met onze inboedel­verzekering. Dan heeft u een zorg minder.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de Inter-Assure inboedelverzekering

 • Verschillende dekkingen mogelijk
 • Audiovisuele apparatuur bij diefstal tot Nafl. 5.000,00 verzekerd
 • Inventaris aan huis mee te verzekeren

Welke verzekering wilt u?

Brand

 • Brand
 • Brandblussing
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
Vraag een offerte aan

Uitgebreid

 • Zoals genoemd onder Brand, uitgebreid met o.a.:
 • Overstroming
 • Vloed
 • Diefstal na braak aan de woning
 • Neerslag
 • Storm
 • Staking
 • Vandalisme
Vraag een offerte aan

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Aanvullende dekkingen

Naast de basisdekkingen (Brand of Uitgebreid) kunt u ervoor kiezen om aanvullende dekkingen mee te verzekeren bij uw inboedelverzekering. U kiest dus zelf wat u wel en niet wilt meeverzekeren.

Diefstalgevoelige inboedel

Televisie, laptop, mobiele telefoons, geluids­installatie of bijzondere sport­attributen. Allemaal een onderdeel van diefstalgevoelige in­boedel die aantrekkelijk is voor het dieven­gilde.

De inboedelverzekering dekt diefstal van deze inboedelgoederen standaard tot Nafl. 5.000,00. Heeft u diefstalgevoelige inboedel waarvan de waarde hoger ligt dan Nafl. 5.000,00? Dan kunt u het diefstalrisico voor het bedrag boven de Nafl. 5.000,00 tegen een premietoeslag mee­verzekeren.

Kantoor of praktijk aan huis

Heeft u uw kantoor of praktijk aan huis? Onder de inboedelverzekering kunt u uw inventaris mee­verzekeren.

De voorwaarden voor het meeverzekeren van de inventaris zijn:

 • het verzekerd bedrag voor de inventaris is maximaal Nafl. 10.000,00
 • de in de woning aanwezige inventaris wordt voor het eigen bedrijf gebruikt
 • de premie is afhankelijk van de soort inventaris

Is de waarde van de inventaris hoger dan Nafl. 10.000,00? Dan kunt u voor uw inventaris een goederen- en inventaris­verzekering afsluiten?

Werkt u bij Defensie of bent u een expat van een ander ministerie of bedrijf?
Voor u hebben wij een speciaal verzekerings­pakket ontwikkeld.

 

Lees meer over ons Defensie / expat pakket

Eigen risico

Heeft u schade aan uw inboedel veroorzaakt door storm, overstroming, aardbeving, zeebeving, vulkanische uitbarsting of vloed? Dan is er een eigen risico van 2% van de verzekerde som van toepassing. Dit gedeelte van de schade betaalt u zelf.

Het minimum eigen risico voor deze schade­gebeurtenissen is Nafl. 1.000,00.

Staat uw woning leeg?

AIs uw woning op Curaçao niet uw vaste verblijfplaats is, dan kan het voor komen dat uw woning gedurende een periode niet wordt bewoond.

Het financiële risico van schade is met de inboedel­verzekering tijdens de periode dat de woning niet bewoond wordt gedekt. Uw verzekering dekt de schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, ontploffing, overstroming en storm.

Wordt de woning langer dan 2 maanden niet be­woond? Dan is schade aan uw inboedel ontstaan door diefstal, inbraak, vandalisme en staking niet meer verzekerd.

Gratis particuliere aan­­sprakelijkheids­verzekering

 

Sluit u bij Inter-Assure een inboedel- én woonhuis­verzekering af voor één en hetzelfde risicoadres? Dan krijgt u, voor zover Curaçao uw vaste en permanente verblijf­adres is, de particuliere aan­sprakelijkheids­verzekering er gratis bij.

 

De particuliere aan­sprakelijkheids­verzekering biedt u dekking tegen het financiële risico van schade aan anderen waarvoor u aan­sprakelijk bent. De verzekerde som is Nafl. 1.000.000,00.

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Is mijn inboedel verzekerd als ik de woning waar deze in staat verhuur?

Heeft u bij het aangaan van de verzekering vermeld dat u de woning met inboedel verhuurt? Dan hebben wij in onze premie­stelling hiermee rekening  gehouden. Schade aan uw inboedel is tijdens verhuur dan verzekerd.

Heeft u niet aan ons doorgegeven dat de woning met inboedel wordt verhuurd? Dan kunnen wij een claim afwijzen.

Advies: gaat u de woning met inboedel verhuren? Wordt de bestemming van de woning waar de verzekerde inboedel in staat anders dan in eerste instantie aangegeven? Neem altijd contact met ons op om na te gaan of uw verzekering nog dekking biedt of moet worden aangepast.

Wat is het verschil tussen een woonhuis- en inboedelverzekering?

Inboedelverzekering

Hieronder vallen alle verplaatsbare zaken. Denk bijvoorbeeld aan een bankstel, uw bed of een kast. Uw persoonlijke eigendommen die u kunt oppakken en meenemen.

Woonhuisverzekering

Hieronder valt alles wat met de woning zelf te maken heeft en niet verplaatsbaar is. Denk bijvoorbeeld aan de inbouwkeuken, tegel­vloer, nieuwe badkamer. Maar ook de airconditioning valt onder de woonhuis­verzekering.

Heb ik een garantie tegen onder­verzekering bij schade?

Nee, een garantie tegen onderverzekering is niet van toepassing.

Hoe wordt een uitkering bij schade vastgesteld?

De hoogte van het uit te keren schadebedrag wordt berekend op basis van het verschil tussen de waarde van de inboedel onmiddellijk voor en onmiddellijk na de schade. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuw­waarde van de inboedel.

Blijkt bij de berekening van de schade dat de waarde van de inboedel minder is dan 40% van de nieuw­waarde? Dan wordt voor de berekening van de uitkering uitgegaan van de dagwaarde.

Wat wordt bedoeld met “nieuwwaarde”?

De aankoopprijs van de opnieuw aan te schaffen verzekerde inboedel op dat moment.

Wat wordt bedoeld met “dagwaarde”?

De dagwaarde is de waarde van uw inboedel op het moment van de schade. Uw spullen worden steeds minder waard doordat deze ouder worden of slijten. Dit heet waarde­vermindering. De dagwaarde van uw in­boedel is dus de nieuwwaarde min de waarde­vermindering. Hoe hoog deze waarde­vermindering is, moet worden berekend. Dit wordt gedaan met behulp van een af­schrijvings­lijst of na beoordeling van een expert.

De afschrijvingslijst is een richtlijn. De dag­waarde hangt namelijk ook af van het gebruik en de ouderdom.

Zijn audiovisuele apparatuur en telefoons standaard meeverzekerd tegen diefstal?

Audiovisuele apparatuur en telefoons zijn tegen diefstal tot maximaal Nafl. 5.000,00 verzekerd. Dit geldt ook voor antiek, verzamelingen, lijfsieraden en kunst­voorwerpen.

Zijn deze artikelen meer dan Nafl. 5.000,00 waard? U kunt met de aanvullende dekking Diefstalgevoelige inboedel, tegen een premie­toeslag, het meerdere boven de Nafl. 5.000,00 verzekeren tegen diefstal.

Wilt u voor deze artikelen ook een dekking buitenshuis? U kunt hiervoor een kost­baarheden­­verzekering afsluiten. Wenst u advies en/of een kost­baarhedenverzekering af te sluiten? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Polisvoorwaarden

Uw inboedelverzekering afsluiten

Wilt u een inboedelverzekering afsluiten? Download hier het aanvraagformulier. Deze kunt u samen met de ingevulde inventarislijst en een kopie van uw ID bewijs mailen naar info@inter-assure.com of bij ons op kantoor afgeven.

Aanvraagformulier inboedelverzekering
Inventarislijst