Wat houdt de individuele pensioen­regeling in?

Heeft u één werknemer in dienst of een klein aantal? Valt een werknemer niet onder de collectieve regeling? Of wilt u voor uw werknemer de pensioen­regeling op maat kunnen aanbieden? Dan kunt u kiezen voor een individuele pensioen­regeling.

Met een individuele pensioenregeling biedt u uw werk­nemer de ruimste mogelijk­heden om een individuele oplossing op maat aan te bieden.

Vraag een offerte aan

Hoe wordt de vorm van een individuele pensioen­regeling bepaald?

Het voordeel van een individuele pensioenregeling is dat u per werknemer de vorm van de regeling kan bepalen. Of dat u voor juist die medewerker belang­rijke uitzonderingen wilt maken. Voor het vormen van een individuele regeling zijn onder andere de volgende punten belangrijk:

  • Pensioenleeftijd
  • Aanvangsleeftijd
  • Wel of niet meebetalen van de premie door de werknemer
  • Wel of niet meeverzekeren van aanvullende dekkingen

Aanvullende dekkingen

Naast de pensioenopbouw voor de werknemer is het mogelijk het individueel pensioen aan te vullen met extra dekkingen. Hiermee biedt u uw werknemer een uitgebreide mogelijkheid om niet alleen voor zijn of haar ouder­doms­pensioen te sparen maar bijvoorbeeld ook voor zijn of haar nabestaanden te kunnen zorgen bij overlijden van uw werknemer. Hieronder treft u de verschillende aanvullende dekkingen:

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Met de aanvullende verzekering arbeids­ongeschiktheids­pensioen – ook wel genoemd invaliditeitsrente – is het risico van arbeidsongeschiktheid verzekerd. Als een werknemer door ziekte of ongeval arbeids­ongeschikt raakt dan keert de aanvullende dekking een bedrag uit. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid

Met deze aanvullende verzekering geldt er een premievrijstelling van de pensioenpremie bij arbeids­ongeschiktheid door ziekte, gebreken of een ongeval. De hoogte van de premie­vrijstelling is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Partner- en wezenpensioen

Met deze aanvullende pensioenvoorziening ontvangt de partner en/of kinderen bij over­lijden van de werknemer een uitkering. Hier­mee kan de werknemer er voor zorgen dat zijn gezin bij zijn of haar overlijden financieel goed achterblijft.

De hoogte van het partnerpensioen is meestal 70% van het ouder­doms­pensioen van de werknemer. De hoogte van het wezen­pensioen is 14% van het ouder­doms­pensioen. Elk kind krijgt dit tot aan hij of zij 21 jaar oud is. Zolang het kind nog op school zit of studeert, ontvangt het kind een wezen­pensioen uiterlijk tot zijn of haar 27ste jaar.

Wilt u als werkgever, voor al uw werk­nemers, collectief een pensioen­regeling af­sluiten?

Lees meer over de collectieve pensioen­verzekering voor uw werknemers.

Ook handig om te verzekeren

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de individuele pensioen­regeling zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Een individuele pensioen­verzekering voor uw werknemers afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een individuele pensioenverzekering contact op met één van onze adviseurs.