Waarom een collectieve ongevallen­­verzekering?

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kan één van uw werknemers een (bedrijfs-)ongeval overkomen. Een ongeval waardoor de werknemer letselschade oploopt waardoor er een blijvende  invaliditeit ontstaat  of zelfs komt te overlijden. Met een collectieve ongevallenverzekering  – ook wel ongevallen­verzekering collectief genoemd – biedt u  als werkgever uw werknemer de mogelijkheid de financiële gevolgen van een (bedrijfs-)ongeval (gedeeltelijk) op te vangen.

Een collectieve ongevallenverzekering kan een onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. In sommige gevallen kan het zelfs verplicht zijn dat u een collectieve ongevallenverzekering voor uw personeel afsluit.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de collectieve ongevallen­verzekering

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarde
 • Voor u en uw werknemers
 • 24-uurs dekking
 • Mogelijkheid dekking beperken tot activiteiten
 • Voor bedrijven, stichtingen en verenigingen
 • Keuze in de hoogte van de verzekerde bedragen

Wat is verzekerd?

Wel verzekerd

 • Overlijden als gevolg van een ongeval
 • Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
 • Medische kosten verzekerd tot Nafl. 2.500,00
 • Standaard 24-uurs dekking

Niet verzekerd

 • Overlijden als gevolg van een ziekte
 • Blijvende invaliditeit als gevolg van een ziekte of aandoening
 • Materiële schade aan bijvoorbeeld kleding
 • Psychische aandoeningen
 • Ongeval welke is ontstaan onder invloed van alcohol of drugs

Vraag naar de polisvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet verzekerd is.

Wie kunnen een collectieve ongevallenverzekering afsluiten?

Een collectieve ongevallenverzekering kan iedere ondernemer die werknemers in dienst heeft afsluiten. Als directeur van uw onderneming kunt u ook op de collectieve ongevallenverzekering worden mee­verzekerd.

Tevens kan de verzekering door een (sport)vereniging, een stichting of een school worden afgesloten.

Bent u particulier en wilt u voor u zelf en/of voor uw gezinsleden een ongevallen­verzekering afsluiten? Voor u is de ongevallen­verzekering van toepassing.

Uit welke rubrieken bestaat een collectieve ongevallen­verzekering?

De dekking van de collectieve ongevallenverzekering kan uit drie rubrieken bestaan:

Rubriek A: overlijden

Rubriek B: blijvende invaliditeit

Rubriek C: medische kosten

Rubriek A en B zijn de belangrijkste dekkingen. Rubriek C kan alleen worden verzekerd als u Rubriek A of Rubriek B of beiden heeft verzekerd.

24-uurs dekking of activiteiten­dekking mogelijk

Voor de dekking van de collectieve ongevallen­verzekering kunt u als werkgever kiezen uit een 24-uurs of activiteitendekking.

Bij de 24-uurs dekking zijn ongevallen zowel in privésfeer als tijdens het werk verzekerd, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Dit is  de standaard dekking.

Kiest u voor een activiteitendekking? Dan zijn enkel ongevallen ontstaan tijdens de uitoefening van het werk verzekerd. In deze dekking is het vervoer van huis naar het werk en omgekeerd – het zogeheten woon-werktraject – ook verzekerd.

Hoogte van de uitkering

Bij overlijden keert de verzekeringsmaatschappij eenmalig het verzekerde bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit.

De hoogte van de verzekerde bedragen wordt doorgaans door de werkgever gekozen. De wijze waarop de verzekerde bedragen worden bepaald kan op twee manieren:

 • Vaste bedragen per te verzekeren rubriek.
 • Het verzekerde bedrag is afhankelijk van het jaarinkomen. Als er wordt gekozen voor het jaarinkomen dan wordt bijvoorbeeld bij rubriek A Overlijden 1 x het bruto jaarinkomen van de overleden werknemer uitgekeerd en bij rubriek B blijvende invaliditeit 2 x het jaarinkomen.

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Waar is de dekking van kracht?

De collectieve ongevallenverzekering biedt een werelddekking.

Bedrijfsongevallen die ontstaan tijdens de uitvoering van het werk en in opdracht van de werkgever, anders dan op Curaçao, zijn verzekerd.

De verzekerden moeten echter hun vaste woonadres op Curaçao hebben.

Tot welke leeftijd geldt de dekking van de collectieve ongevallen­verzekering?

Dit is per verzekeringsmaatschappij afhankelijk. Dit kan zijn tot 65 of tot 70 jaar.

Tot welke leeftijd kan de verzekering worden afgesloten?

Dit is per verzekeringsmaatschappij afhankelijk. Doorgaans is dit tot de leeftijd van 60 jaar.

In sommige gevallen kunnen werknemers tussen 60 en 65 jaar worden meeverzekerd. Dit is afhankelijk van het soort beroep. Voor deze groep is een toeslag op de premie van toepassing.

Hoe wordt de premie berekend?

De premie is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Hoogte van de te verzekeren bedragen per rubriek
 • Aantal te verzekeren personen (werknemers en leden)
 • De aard van de (bedrijfs)activiteiten
 • 24-uurs dekking of activiteitendekking

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de collectieve ongevallen­verzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw collectieve ongevallen­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering contact op met één van onze adviseurs.