Wat houdt de collectieve pensioen­regeling in?

Een collectieve pensioenregeling is een pensioen­regeling waaraan alle werk­nemers, of vooraf gedefinieerde groepen werk­nemers, van een werk­gever deel­nemen. Een collectieve pensioen­regeling is ondergebracht bij een verzekeraar of pensioenfonds.

Vraag een offerte aan

Hoe wordt de vorm van een collectieve pensioen­regeling bepaald?

Voor het vormen van de pensioenregeling spelen allerlei zaken mee zoals:

  • Pensioenleeftijd
  • Wel of niet meebetalen aan de premie door de werknemer
  • Wel of niet meeverzekeren van aanvullende dekkingen

Heeft u de vorm van de collectieve pensioenregeling bepaald? Een pensioenregeling wordt vastgelegd in een pensioenreglement. Dit pensioenreglement geldt voor iedere werknemer. Iedere werknemer moet een kopie van het pensioenreglement ontvangen.

Aanvullende dekkingen

Naast de pensioenopbouw voor de werknemer is het mogelijk het collectief pensioen aan te vullen met extra dekkingen. Hiermee biedt u uw werknemer een uitgebreide mogelijkheid om niet alleen voor zijn of haar ouder­doms­pensioen te sparen maar bijvoorbeeld ook voor zijn of haar nabestaanden te kunnen zorgen bij overlijden van uw werknemer. Hieronder treft u de verschillende aanvullende dekkingen:

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Met de aanvullende verzekering arbeids­ongeschiktheids­pensioen – ook wel genoemd invaliditeitsrente – is het risico van arbeidsongeschiktheid verzekerd. Als een werknemer door ziekte of ongeval arbeids­ongeschikt raakt dan keert de aanvullende dekking een bedrag uit. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de mate van arbeids­­ongeschiktheid.

Premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid

Met deze aanvullende verzekering geldt er een premievrijstelling van de pensioenpremie bij arbeids­ongeschiktheid door ziekte, gebreken of een ongeval. De hoogte van de premievrijstelling is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Partner- en wezenpensioen

Met deze aanvullende pensioenvoorziening ontvangt de partner en/of kinderen bij over­lijden van de werknemer een uitkering. Hier­mee kan de werknemer er voor zorgen dat zijn gezin bij zijn of haar overlijden financieel goed achterblijft.

De hoogte van het partnerpensioen is meestal 70% van het ouderdoms­pensioen van de werknemer. De hoogte van het wezen­pensioen is 14% van het ouder­doms­pensioen. Elk kind krijgt dit tot aan hij of zij 21 jaar oud is. Zolang het kind nog op school zit of studeert, ontvangt het kind een wezen­pensioen uiterlijk tot zijn of haar 27ste jaar.

Is deelname aan een collectief pensioen verplicht?

In een collectieve pensioenregeling is deelname van alle werknemers verplicht.

Bent u een werkgever met veel werknemers en heeft u verschillende groepen werknemers? Denk hierbij bijvoorbeeld aan kantoorpersoneel en productie­personeel. Het is mogelijk om per groep werknemers een collectieve pensioenregeling vast te leggen. Zo kunt u bepalen welke vorm voor welke groep werk­nemers van toepassing is. Ook hier geldt dat de werk­nemers van een bepaalde groep verplicht in de collectieve pensioenregeling dienen te worden aan­gemeld.

Heeft u als werkgever één of een klein aantal werknemers in dienst?
Of wilt u een pensioen­regeling op maat aan­bieden?

Lees meer over de individuele pensioen­verzekering voor uw werknemers.

Ook handig om te verzekeren

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de collectieve pensioen­regeling zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Een collectieve pensioen­verzekering voor uw werk­nemers afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een collectieve pensioenverzekering contact op met één van onze adviseurs.