Waarom een zakelijke reis­verzekering?

Gaan u of uw medewerkers regelmatig voor het werk naar het buitenland? Dan is een zakelijke reis­verzekering – ook wel zakenreisverzekering genoemd, voor u als zakenreiziger onmisbaar.

Voor werknemers die namens een bedrijf zakelijke reizen maken ligt de verantwoording voor incidenten tijdens een zakenreis bij het bedrijf. Een particuliere reisverzekering biedt geen dekking bij gebeurtenissen ontstaan tijdens zakenreizen.

Met een zakelijke reisverzekering verzekert u uzelf en uw medewerkers voor de financiële gevolgen van  gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld schade aan of diefstal van bagage of noodzakelijk gemaakte medische kosten.

Een zakelijke reisverzekering is net zo noodzakelijk als iedere andere verzekering die u voor uw bedrijf sluit.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de zakelijke reisverzekering

 • Alle zakenreizen het gehele jaar verzekerd
 • Privéreizen zijn standaard meeverzekerd
 • Uit te breiden met dekking voor zaakwaarneming
 • U kunt uw gezinsleden meeverzekeren
 • Werelddekking

Wat is verzekerd?

Wel verzekerd

 • Al uw zakelijke- en privéreizen
 • Bagage
 • Noodzakelijke gemaakte medische kosten
 • Repatriëring
 • Standaard 180 aaneengesloten reisdagen verzekerd
 • Werelddekking

Niet verzekerd

 • Pandemieën en/of epidemieën
 • Schade welke u zelf opzettelijk hebt veroorzaakt
 • Annulering of onderbreking van uw reis
 • Bestaande ziekten of aandoeningen

Vraag naar de polisvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet verzekerd is.

Aanvullende dekkingen

Naast de basisdekking kunt u ervoor kiezen om aanvullende dekkingen mee te verzekeren bij uw zakelijke reisverzekering. U kiest dus zelf wat u wel en niet wil meeverzekeren.

Zaakwaarnemer

Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij kent de aanvullende dekking Zaak­waarnemer twee verschillende dekkingen.

Een zaakwaarnemer behartigt uw belangen. Als deze persoon bijvoorbeeld ziek wordt of overlijdt kunt u mogelijk uw reis niet voortzetten of voor­tijdig moeten afbreken. Met de aanvullende dekking zaak­waarnemer zijn de kosten wegens annulering gedekt.

Een zaakwaarnemer kan ook uw belangen behartigen als u daartoe zelf niet meer in staat bent door bijvoorbeeld een zieken­huis­opname of over­lijden. De extra reiskosten voor de zaak­waarnemer zijn dan met de aanvullende dekking zaak­waarnemer gedekt.

Bovenstaande dekkingen zijn niet samen van toe­passing. Het is afhankelijk van de ver­zekerings­maatschappij welke dekking zij onder de clausule zaakwaarnemer hanteren.

Meereizende assistent(e)

Kiest u voor de aanvullende dekking Mee­reizende assistent(e)? Dan geldt de ver­zekering ook voor uw assistent(e).

Voorwaarde voor deze aanvullende dekking is dat de assistent(e) beroeps­halve reist in het gezelschap van de verzekerde.

Welke soort werk­zaamheden zijn verzekerd?

Een zakelijke reisverzekering biedt dekking voor werkzaamheden in het buitenland voor zover deze verband houden met de volgende activiteiten:

 • administratieve werkzaamheden
 • commerciële werkzaamheden
 • toezichthoudende werkzaamheden

Voert u vanuit uw bedrijfsvoering andere werk­zaamheden uit? Afhankelijk van de soort activiteiten is het mogelijk dit mee te verzekeren. Doorgaans geldt hiervoor een premietoeslag.

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Voor wie kan een zakelijke reis­verzekering worden afgesloten?

De zakelijke reisverzekering kan worden afgesloten voor eigenaren, directeuren en werk­nemers. Afhankelijk van welke ver­zekerings­maatschappij waar de zakelijke reisverzekering wordt ondergebracht kunnen gezins­leden, zaak­waarnemer en een assistent(e) worden meeverzekerd.

Zijn privéreizen en vakanties onder een zakelijke reisverzekering gedekt?

ja, niet alleen de zakelijke reizen zijn verzekerd, maar ook de privé- en vakantie­reizen zijn verzekerd. Deze hoeft u niet apart door te geven.

Is een zakelijke reisverzekering kortlopend of doorlopend?

De zakelijke reisverzekering is doorlopend. Na afsluiten zijn u, of uw medewerkers, het gehele jaar verzekerd op alle zakenreizen en privéreizen. Een reis mag maximaal 180 reis­dagen duren.

Geldt er een eigen risico?

Ja. Over het algemeen geldt er een eigen risico voor schade of vermissing van bagage. De hoogte van het eigen risico is per ver­zekerings­maatschappij verschillend.

Hoe wordt de premie berekend?

De premie voor een zakelijke reisverzekering is o.a. gebaseerd op:

 • het aantal te verzekeren personen
 • verzekeren van een zaakwaarnemer
 • verzekeren van een assistent(e)
 • verzekeren van gezinsleden
 • pakketsamenstelling
Kan een annuleringsverzekering bij een zakenreisverzekering worden afgesloten?

Ja, dit is mogelijk. Dit is een doorlopende verzekering en kan alleen in combinatie met een doorlopende zaken­reis­verzekering worden afgesloten.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met één van onze adviseurs.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de zakelijke reisverzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw zakelijke reis­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een zakelijke reisverzekering contact op met één van onze adviseurs.