Wat is een pensioen­verzekering?

Bent u in loondienst en heeft uw werkgever u een pensioen toegezegd? De werkgever kan de pensioen­toezegging verzekeren bij een levens­verzekeraar en sluit hiervoor een pensioenverzekering af.

Uw werkgever is verzekeringnemer en u bent de verzekerde. Via de loon­administratie legt de werk­gever het overeengekomen bedrag in. Hetgeen wat wordt ingelegd is afhankelijk van salaris, diensttijd en wat de werkgever in zijn arbeidsovereenkomst heeft bepaald of wat hij met u is overeengekomen.

U kunt privé geen pensioenverzekering bij een pensioen­­verzekeraar afsluiten.

Welke pensioenregeling is gebruikelijk wat werk­gevers afsluiten?

De beschikbare premieregeling, ook wel premie­overeenkomst genoemd, is een gebruikelijke vorm van een pensioen­verzekering die een werkgever voor zijn personeel afsluit.

Deze regeling houdt in dat er een van te voren overeengekomen percentage van het bruto jaar­inkomen in de pensioenregeling wordt ingelegd. Van dit percentage komt minimaal 50% voor rekening van de werkgever. De werkgever mag uiteraard ook de volledige premie voor zijn rekening nemen. Het premievrij pensioen.

Hoogte van uw pensioen

De ingelegde premie wordt belegd. Dit houdt in dat vooraf niet bekend is hoe hoog het opgebouwde bedrag is. Op de einddatum van de pensioen­verzekering komt dit opgebouwde bedrag vrij. U, als werknemer, kan met dit bedrag een pensioen aankopen. Hierbij bent u vrij te kiezen bij welke verzekeraar u dit aanvraagt. De hoogte van het pensioen op einddatum is niet gegarandeerd.

Bent u een werkgever en wenst u een pensioen­verzekering voor uw personeel af te sluiten?

Lees meer over de pensioenverzekering voor uw werknemers.

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Komt uw opgebouwde bedrag vrij en wilt u pensioen aankopen?

Op de einddatum van uw pensioen­verzekering informeert de pensioen­verzekeraar welk kapitaal u heeft op­gebouwd. Met dit kapitaal kunt u een levens­lange pensioenuitkering aankopen.

Voor een levenslange pensioenuitkering bent u vrij om bij verschillende verzekerings­maatschappijen offertes op te vragen. U bent niet verplicht uw levenslange pensioen­uitkering bij de verzekerings­maatschappij in te laten gaan waar uw pensioenverzekering heeft gelopen. Zo kunt u de meest gunstige levenslange pensioenuitkering voor uzelf regelen.

Voor een levenslange pensioenuitkering zijn meerdere varianten mogelijk. Wilt u bijvoorbeeld de eerste 5 jaar na uw pensioen een hogere uitkering en na die 5 jaar een lagere, de zogeheten hoog-laag constructie? Of wilt u uw pensioen levenslang gelijk hebben?  Of wilt u in de berekening van uw pensioenuitkering rekening houden met het nabestaanden pensioen voor uw partner? Allemaal mogelijkheden die uitgezocht kunnen worden en waar u zich het prettigst bij voelt.

Wilt u over de vele mogelijkheden meer informatie of wilt u hierover een goed advies? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de pensioenverzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw pensioenverzekering afsluiten

Neem voor advies betreft pensioenverzekeringen contact op met één van onze adviseurs.