Wat is een algemene ouderdoms­verzekering?

De algemene ouderdomsverzekering (AOV) is een volksverzekering. De AOV is een basispensioen voor degenen die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Voor wie geldt de AOV?

De algemene ouderdomsverzekering geldt voor alle ingezetenen van Curaçao, ongeacht hun nationaliteit. Dit houdt in dat de AOV niet alleen geldt voor werknemers of werkgevers maar ook bijvoorbeeld voor huisvrouwen, mensen zonder werk en studenten.

De opbouw van de AOV start vanaf het moment dat een ingezetene 15 jaar wordt. De opbouw loopt door tot aan de pensioen­gerechtigde leeftijd. Op dit moment is dat 65 jaar.

U bent ingezetene als u duurzaam op Curaçao woont.

Wanneer ontvang ik een volledige AOV?

Om een volledige AOV op uw pensioenleeftijd te ontvangen moet u aan twee belangrijke voorwaarden hebben voldaan:

  • U moet altijd op Curaçao hebben gewoond en
  • U moet altijd op Curaçao ingeschreven hebben gestaan

De hoogte van de AOV

Een volledige AOV uitkering bedraagt Nafl. 862,00 per maand.

Voor meer informatie over de AOV en de hoogte van de AOV-uitkering kunt u terecht op de website van de SVB.

Woont u een periode in het buitenland?

Heeft u een tijdje in het buitenland gewoond? Dan wordt de uitkering van de AOV voor ieder jaar dat u niet op Curaçao heeft gewoond met 2% gekort.

De maximale hoogte van de AOV uitkering is Nafl. 862,00 per maand.

Ook handig om te verzekeren

Polisvoorwaarden

De voorwaarden voor de algemene ouderdoms­verzekering zijn wettelijk vastgelegd.
Voor meer informatie over de AOV kunt u terecht op de website van de SVB.

Uw pensioenverzekering afsluiten

Neem voor advies betreft pensioenverzekeringen, hetzij voor een offerte en/of het afsluiten van een pensioen­verzekering en/of een aanvullend pensioen direct contact op met één van onze adviseurs.