Waarom een particuliere ziekte­kosten­verzekering?

Een particuliere ziektekostenverzekering, ook wel een zorgverzekering genoemd, is een verzekering tegen ziekte­kosten. Bent u niet in het bezit van een Neder­lands paspoort? Dan kunt u zich niet voor medische kosten via de BVZ, basisverzekering ziekte­kosten, verzekeren. U bent dan verplicht om een particuliere ziekte­kosten­verzekering af te sluiten.

Vraag een offerte aan

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor veelal onvoorziene (hoge) medische kosten vanwege bijvoorbeeld:

 • een ziekenhuisopname
 • een operatie
 • een chronische aandoening of
 • het bezoeken van een specialist.

Vraag naar de polisvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet verzekerd is.

Wie kan deze verzekering afsluiten?

U kunt de verzekering afsluiten, indien u:

 • Niet in het bezit bent van een Nederlands pas­poort. In dit geval bent u verplicht om een particuliere ziekte­kosten­verzekering af te sluiten.
 • Reeds een particuliere ziektekostenverzekering heeft, maar deze wil oversluiten.

Vrijstelling van de BVZ

 

Had u reeds voor 1 februari 2013 een particuliere ziekte­kosten­verzekering en biedt deze minimaal dezelfde dekking als de BVZ, basisverzekering ziektekosten? Dan bent u vrijgesteld van deel­name aan de verplichte BVZ.

 

Ieder jaar moet de SVB om vrijstelling van de BVZ worden verzocht. Dit verzoek moet uiter­lijk eind maart bij de SVB zijn in­gediend.

Aanvullende dekkingen

De basisverzekering van uw particuliere ziekte­kosten­verzekering kunt u door middel van een aanvullende ziekte­kosten­verzekering uitbreiden met diverse aan­vullende dekkingen. Hierbij kunt u denken aan onder andere:
 • tandartskosten
 • aanvullende kraamzorg
 • brillen / contactlenzen
 • ouderenzorg
 • buitenlanddekking
 • medische uitzendingen

Lees meer over de aanvullende ziekte­kosten­verzekering

Dekking in het buitenland

Gaat u op reis naar het buitenland? Uw BVZ verzekering of uw particuliere ziekte­kosten­verzekering bieden dan standaard niet voldoende dekking voor medische kosten van noodzakelijke geneeskundige zorg.

Over het algemeen is de dekking voor vergoeding van noodzakelijk gemaakte medische kosten gemaximeerd op het op Curaçao van toepassing zijnde tarief.

Wilt u op reis niet geconfronteerd worden met hogere kosten dan het tarief dat op Curaçao geldt? Hiervoor kunt u een reisverzekering afsluiten. In de meeste gevallen worden door de reisverzekering, de gemaakte medische kosten boven het op Curaçao van toepassing zijnde maximaal tarief, vergoedt.

Uw verzekering oversluiten

U mag van particuliere ziektekostenverzekeraar ver­anderen. Dit kan ieder jaar per 1 januari.

De overgang naar een andere particuliere ziekte­kosten­verzekering moet ononderbroken gebeuren. Bent u bij de overgang naar een andere verzekeraar een dag niet particulier verzekerd? Dan vervalt u automatisch in de BVZ en bent u verplicht de BVZ premie te betalen. U kunt zich niet meer particulier verzekeren.

Blijft u ononderbroken particulier verzekerd? Is de dekking minimaal gelijk aan die van de BVZ? Dan blijft uw particuliere ziektekostenverzekering van kracht.

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Ik heb een particuliere ziekte­kosten­verzekering, maar ik wil overstappen naar de BVZ. Kan dat?

Ja, dit is mogelijk. Mits u in het bezit bent van een Nederlands paspoort.
Echter is het, als u eenmaal BVZ bent ver­zekerd, niet meer mogelijk om u later weer particulier te verzekeren.

Neem voor advies contact op met één van onze adviseurs.

Is de dekking van een particuliere ziektekostenverzekering vergelijkbaar met de dekking van de verplichte BVZ?

De basisdekking van de verplichte BVZ en een particuliere ziektekostenverzekering is vergelijkbaar. De BVZ en de particuliere ziekte­kosten­verzekeringen geven onder andere dekking voor:

 • Huisartsconsult
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopname
Wat is de vergoeding voor medische kosten van een particuliere ziekte­kosten­verzekering?

Bij sommige particuliere verzekeraars geldt er een maximum vergoeding voor medische kosten per jaar. Soms houden ver­zekeringsmaatschappijen een verzekerde som per levensduur aan. Dit houdt in dat de verzekerde som voor een heel leven van de verzekerde geldt.

Kan ik een aanvullende verzekering op de BVZ en particuliere ziekte­kosten­verzekering afsluiten?

Ja, dit is mogelijk. De meeste particuliere ziektekostenverzekeraars bieden een aan­vullende verzekering op de wettelijke basis­dekking. Deze kan als aanvulling op de BVZ en de particuliere ziekte­kosten­verzekering worden afgesloten.

Lees meer over de aanvullende ziekte­kosten­verzekering

Hoe werkt het als je medische kosten moet maken en particulier bent verzekerd?

De wijze waarop de medische kosten worden vergoed is per verzekeringsmaatschappij ver­schillend.

Voor vergoeding van medische kosten kan bij Ennia en Guardian van een zorgpas gebruik gemaakt worden. Op deze pas staat vermeld voor welke hulp­verleners de pas van toe­passing is.

Guardian: huisarts, apotheek, eerste hulp en het medisch laboratorium
Ennia: huisarts en apotheek

De zorgpas is niet geldig voor specialistische hulp. Het eerste consult bij een specialist moet worden voor­geschoten. Krijgt u vervolg­behandelingen? Dan kan door de behandelend specialist een garantiebrief worden aangevraagd.

Een dergelijke garantiebrief kan ook voor bijvoorbeeld fysiotherapie en medicijnen worden aangevraagd.

Hoe kan ik aan een zorgpas komen?

Dit is afhankelijk van de premiebetaling en van de verzekeringsmaatschappij.

Bij Guardian ontvangt u de zorgpas als de premie per half jaar of per jaar wordt betaald.
Bij Ennia ontvangt u de zorgpas nadat de eerste premie is betaald. Dit houdt in dat als u de premie voor uw zorg­verzekering in termijnen betaald, u de eerste termijnpremie betaald moet hebben om de zorgpas uit­gereikt te krijgen.

Een zorgpas wordt alleen afgegeven indien u een particuliere ziektekostenverzekering heeft afgesloten. De zorgpas wordt niet verstrekt bij een aanvullende ziekte­kosten­verzekering. Ook verstrekt de SVB voor de basisverzekering ziekte­kosten­verzekering (BVZ) geen zorgpas

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de particuliere ziekte­kosten­verzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw particuliere ziekte­kosten­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een particuliere ziektekostenverzekering contact op met één van onze adviseurs.