Waarom een ziektekosten­verzekering?

Een ziektekostenverzekering, ook wel een zorg­verzekering genoemd, is een noodzakelijke ver­zekering voor de financiële gevolgen van (langdurig) ziek zijn. Ziekenhuisopname, raadplegen van een specialist, het ondergaan van een operatie of het hebben van een chronische aandoening. Al deze situaties hebben hoge medische kosten tot gevolg. Kosten welke voor veel mensen vaak onvoorzien zijn.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de ziektekostenverzekering

 • U bent verzekerd voor noodzakelijke genees­kundige zorg
 • Een goede basisverzekering
 • Aanvullende dekkingen mogelijk

Welke verzekering wilt u?

Voor het verzekeren van ziektekosten zijn er diverse, al dan niet verplichte, mogelijkheden.

Basis

 • Wettelijk verplichte basis­verzekering
 • Iedere ingezetene van Curaçao met een Nederlands paspoort
 • Dekking voor nood­zakelijke genees­kundige zorg
 • Aanvullende dekkingen mogelijk
 • Alleen af te sluiten via de SVB
Direct naar de SVB

Aanvullend

 • Uitbreiding op basis­verzekering
 • Iedere ingezetene van Curaçao met of zonder een Nederlands paspoort
 • Keuze uit diverse aanvullende dekkingen
 • o.a. tandartskosten en brillen / contact­lenzen
 • Aanvullend af te sluiten op uw BVZ of particuliere zorg­verzekering
Vraag een offerte aan

Particulier

 • Dekking volgens verplichte basis­verzekering
 • Iedere ingezetene van Curaçao met of zonder een Nederlands paspoort
 • Dekking voor nood­zakelijke genees­kundige zorg
 • Uit te breiden met aan­vullende dekkingen van de aanvullende zorgverzekering
Vraag een offerte aan

Vraag naar de polisvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet verzekerd is.

Gaat u tijdelijk naar Nederland en wilt u goed verzekerd zijn tegen onvoorziene medische kosten?

Dan is het verstandig om de Schengen Visitor-verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de kosten voor spoed­eisende medische hulp in Nederland.

 

Heeft u een visum voor uw reis naar Nederland nodig? Dan bent u zelfs ver­plicht voor spoed­eisende medische hulp een ziekte­kosten­verzekering af te sluiten.

 

Met de OOM Schengen Visitor-verzekering vol­doet u aan deze ver­plichting.

Lees meer over de Schengen Visitor-verzekering

Veelgestelde vragen

Is de dekking van een particuliere ziektekostenverzekering vergelijkbaar met de dekking van de verplichte BVZ?

De basisdekking van de verplichte BVZ en een particuliere ziektekostenverzekering zijn vergelijkbaar. De BVZ en de particuliere ziekte­­kosten­verzekeringen geven onder andere dekking voor:

 • Huisartsconsult
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopname
Wat is de vergoeding voor medische kosten van een particuliere ziekte­kostenverzekering?

Bij sommige particuliere verzekeraars geldt er een maximum vergoeding voor medische kosten per jaar. Soms houden verzekerings­maatschappijen een verzekerde som per levensduur aan. Dit houdt in dat de verzekerde som voor een heel leven van de verzekerde geldt.

Kan ik een aanvullende verzekering op de BVZ en particuliere ziekte­kostenverzekering afsluiten?

Ja, dit is mogelijk. De meeste particuliere ziektekostenverzekeraars bieden een aan­vullende ziekte­kosten­verzekering op de wettelijke basisdekking. Deze kan als aanvulling op de BVZ en de particuliere ziekte­kostenverzekering worden afgesloten.

Lees meer over de aanvullende ziekte­kostenverzekering

Wat dekt een aanvullende ziekte­kostenverzekering?

Met een aanvullende ziektekosten­verzekering is onder andere verzekerd:

 • Vergoeding voor brillenglazen of contact­lenzen
 • Vergoeding voor tandheelkundige zorg
 • Vergoeding voor alter­natieve genees­wijze

Wilt u meer weten over de dekking voor de aanvullende ziektekostenverzekering? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Hoe werkt het als je medische kosten moet maken en particulier bent verzekerd?

De wijze waarop de medische kosten worden vergoed is per verzekeringsmaatschappij ver­schillend.

Voor vergoeding van medische kosten kan bij Ennia en Guardian van een zorgpas gebruik gemaakt worden. Op deze pas staat vermeld voor welke hulp­verleners de pas van toe­passing is.

Guardian: huisarts, apotheek, eerste hulp en het medisch laboratorium
Ennia: huisarts en apotheek

De zorgpas is niet geldig voor specialistische hulp. Het eerste consult bij een specialist moet worden voorgeschoten. Krijgt u vervolgbehandelingen? Dan kan door de behandelend specialist een garantiebrief worden aangevraagd.

Een dergelijke garantiebrief kan ook voor bijvoorbeeld fysiotherapie en medicijnen worden aangevraagd.

Hoe kan ik aan een zorgpas komen?

Een zorgpas wordt alleen afgegeven indien u een particuliere ziektekostenverzekering heeft afgesloten. De zorgpas wordt niet verstrekt bij een aanvullende ziektekosten­verzekering. Ook verstrekt de SVB voor de basisverzekering ziektekostenverzekering (BVZ) geen zorgpas.

Uw ziektekosten­verzekering afsluiten

Neem voor advies betreft ziektekostenverzekeringen contact op met één van onze adviseurs.