Veelgestelde vragen auto­verzekering

Vind hieronder het antwoord op de veelgestelde vragen betreft de particuliere autoverzekering.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Premie
Hoe wordt de premie berekend?

De premie wordt bepaald aan de hand van de volgende punten:

 • Cataloguswaarde van de auto
 • Leeftijd van de auto
 • Aantal schadevrije jaren / hoogte no-claimkorting
 • Meeverzekeren van een aanvullende dekking
 • Vrijwillig verhoogd eigen risico voor beperkt casco en volledig casco
 • Diefstalgevoeligheid van een auto
Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren geven korting op de premie van de autoverzekering. Schadevrije jaren zijn jaren dat op de autoverzekering geen schade is geclaimd. Hoe langer geen schade is geclaimd, hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe hoger de korting op de premie.

Rijdt u schade en claimt u deze op de autoverzekering? Dan verliest u schadevrije jaren. De korting wordt minder, de premie wordt hoger.

Wie bouwt schadevrije jaren op?

Staat de autoverzekering op uw naam? Dan bouwt u de schadevrije jaren op.

Rijdt uw partner regelmatig in de auto? Uw partner bouwt op eigen naam geen schade­vrije jaren op.

Kan ik de bij een andere verzekerings­maatschappij opgebouwde schade­vrije jaren meenemen?

Heeft u bij een andere verzekerings­maatschappij schadevrije jaren opgebouwd? Dan kunt u deze meenemen naar Inter-Assure. De autoverzekering waarop de schadevrije jaren zijn opgebouwd moeten bij die andere maatschappij zijn beëindigd. U ontvangt een no-claimverklaring waarop deze schadevrije jaren staan vermeldt. De originele verklaring levert u bij Inter-Assure in. Inter-Assure neemt de schadevrije jaren over.

Kan ik mijn in Nederland opgebouwde schadevrije jaren meenemen naar Curaçao?

Ja, dat kan. Uw in Nederland opgebouwde schadevrije jaren zijn door uw Nederlandse verzekeraar in Roy-data opgenomen. Deze kunnen wij overnemen.

Afsluiten
Wat heb ik nodig om een auto­verzekering af te sluiten?

Om een autoverzekering af te sluiten heeft u nodig:

 • Aanvraagformulier
 • Keuringskaart
 • Geldig rijbewijs van uzelf
 • Geldig rijbewijs van een andere regel­matige bestuurder
 • No-claimverklaring als u schadevrije jaren in de nieuwe verzekering wilt inbrengen
Bereken uw premie
Welke motorvoertuigen vallen onder een particuliere autoverzekering?

U kunt de particuliere autoverzekering afsluiten voor de volgende motorvoertuigen:
Voertuigen particulier gebruik:

 • Personenauto
 • Pick-up

Voor de volgende voertuigen zijn bijzondere voorwaarden en tarieven van toepassing:

 • personenauto bestemd voor de verhuur
 • buggy’s

Neem voor meer informatie hierover contact op met één van onze adviseurs.

Wat moet ik doen bij een auto geïmporteerd uit het buitenland?

Importeert u uw auto uit het buitenland? Nadat de formaliteiten bij de douane zijn afgewikkeld kunt u de auto bij het transportbedrijf ophalen. Om de auto verzekerd te krijgen volgt u de volgende route:

 • Afspraak maken bij het keuringsstation op Parera
 • Na keuring ontvangt u de keuringskaart met daarop vermeldt het kenteken
 • Met de keuringskaart kunt u de auto­verzekering afsluiten
 • Met de keuringskaart en het verzekerings­bewijs kunt u bij de belastingdienst de belasting betalen
 • Na betalen van de belasting ontvangt u de belastingkaart en kentekenplaten

Als u uw auto bij het transportbedrijf ophaalt is deze nog niet geregistreerd. Op basis van het chassis­nummer en de buitenlandse autopapieren kunt u een voorlopig dekkings­bewijs krijgen. De dekking is dan geldig voor enkel het traject van het transportbedrijf naar uw woning en van de woning naar het keurings­station. Nadat de auto is geregistreerd ontvangt u het definitieve verzekerings­bewijs.

Met het voorlopig verzekeringsbewijs bent u enkel voor aansprakelijkheid verzekerd.

Moet ik afwijkende bestuurders aanmelden op mijn autoverzekering?

Bij het afsluiten van uw autoverzekering geeft u de regelmatige bestuurders op. Hiervan ontvangen wij ook een kopie van het geldige rijbewijs.

Krijgt u bijvoorbeeld visite en de visite  mag in uw auto rijden.? Dan is deze bestuurder voor ons een onbekende bestuurder. Veroorzaken zij schade, dan geldt voor een onbekende bestuurder een extra eigen risico van Nafl. 500,00.

Dit eigen risico vervalt als u van te voren de bestuurder, samen met een kopie van het geldige rijbewijs, bij ons heeft aangemeld.

Dekkingen
Wat wordt bedoeld met een onverzekerd voertuig?

De bezitter van een motorrijtuig is verplicht een verzekering voor aansprakelijkheid voor schade aan derden af te sluiten. Vaak is de bezitter ook de persoon die vermeldt staat op de keuringskaart.

De verplichting tot verzekering is geregeld in de Landsverordening aansprakelijkheid motor­rijtuigen.

Als de bezitter geen aansprakelijkheids­verzekering voor zijn voertuig heeft afgesloten dan is deze onverzekerd. Schade toegebracht aan anderen komt dan volledig voor rekening van de bezitter.

Op Curaçao is ongeveer 8% van alle ge­kentekende voertuigen niet verzekerd.

Wat is verzekerd onder de dekking “onverzekerd motorvoertuig?”

Heeft een ander schade veroorzaakt aan uw auto? Is dit voertuig niet verzekerd?

De schade aan uw auto is onder de extra dekking verzekerd tot Nafl. 10.000,00.

De voorwaarden om een vergoeding onder deze dekking te kunnen krijgen zijn:

 • Het voertuig moet bekend zijn
 • De bestuurder van het onverzekerde voertuig moet aansprakelijk zijn
 • De naam van de bestuurder moet bekend zijn
 • Er moet aangifte bij de verkeerspolitie gedaan worden
 • In de rapportage van Forensys moet melding gemaakt zijn van het on­verzekerde voertuig en de bestuurder hiervan

Deze aanvullende dekking heeft u bij de Wettelijke aan­sprakelijkheids­verzekering (WA), de WA met beperkt Cascoverzekering en de WA met volledig Cascoverzekering.

Aanvullende dekkingen
Is alleen een ongeval gedekt met het motorrijtuig dat op het polisblad staat?

De ongevallenverzekering voor inzittenden is gekoppeld aan het kenteken van uw auto. Heeft u bij uw autoverzekering voor deze auto een ongevallenverzekering voor inzittenden afgesloten? Dan is overlijden of blijvende invaliditeit ontstaan door een ongeval met deze auto verzekerd.

Deze verzekering biedt geen dekking voor ongevallen met een auto met een ander kenteken.

Geldt de ongevallenverzekering voor inzittenden ook bij een vervangend motorrijtuig?

Is uw auto tijdelijk buiten gebruik vanwege een onderhoudsbeurt, revisie of reparatie? Dan is uw autoverzekering met de aan­vullende dekking ongevallenverzekering voor inzittenden ook van toepassing op een gelijkwaardige auto die u tijdelijk ter beschikking wordt gesteld en niet uw eigendom is.

Om de dekking onder uw eigen auto­verzekering te houden dient de tijdelijke auto wel binnen 3 dagen aan ons te worden doorgegeven.

Voor hoeveel personen geldt de ongevallenverzekering voor inzittenden?

De ongevallenverzekering voor inzittenden dekt het aantal inzittenden waarvoor de auto is ingericht. Heeft uw auto 4 zitplaatsen inclusief bestuurder? Dan is de verzekering voor toepassing voor deze 4 inzittenden.

Waren er tijdens het ongeval meer personen dan zitplaatsen aanwezig?

Dan worden de verzekerde bedragen per zitplaats naar evenredigheid van het werkelijk aantal inzittenden verlaagd.

Wat keert de ongevallenverzekering voor inzittenden uit?

Bij overlijden keert de ongevallenverzekering voor inzittenden de verzekerde som vermeldt op het polisblad onder rubriek A Overlijden uit.

Bij Rubriek B Blijvende invaliditeit is de uitkering een percentage van het op het polisblad verzekerde bedrag. Het uitkerings­percentage hangt o.a. af van de ernstige mate van beschadiging van het lichaamsdeel of orgaan.

Bij Rubriek C Medische kosten vergoeden wij de medische kosten tot het verzekerde maximum, voor zover het maken ervan door het ongeval noodzakelijk is.

Voor een compleet overzicht van de uitkerings­percentages kunt u hier de voor­waarden downloaden.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Inzittenden 2016

Roy-data
Hoe kan ik mijn schadevrije jaren opvragen bij Roy-data?

De schadevrije jaren in Roy-data worden door Inter-Assure voor u opgevraagd. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam en geboortedatum
 • Polisnummer Nederlandse verzekering
 • Nederlands kenteken

Door ons worden de in Roy-data opgenomen schadevrije jaren “in gebruik” genomen. Dit houdt in dat in Roy-data zichtbaar is dat de schadevrije jaren bij ons op een auto­verzekering zijn gebruikt. De in Roy-data opgenomen schadevrije jaren kunnen maar door één verzekeringsmaatschappij in gebruik worden genomen.

Hoe lang blijven de schadevrije jaren uit Roy-data geldig?

Op Curaçao geldt een geldigheidstermijn van 1 jaar.

In Nederland kan het per verzekerings­maatschappij verschillen hoelang niet in gebruik genomen schadevrije jaren in Nederland geldig zijn. Dit varieert van 1 tot 4 jaar.

Wijzigen / beëindigen
Wat moet ik doen als ik de auto op een andere naam wil zetten?

Moet de auto op een andere naam worden overgezet? Hieronder treft u de stappen hiervoor aan:

 • Bij de Ontvanger levert u een roze formulier in, de zogeheten tegenaangifte. De Ontvanger ondertekent  en stempelt dit formulier. De Ontvanger kunt u vinden in het SVB-gebouw aan de Pater Eeuwensweg in Otrobanda.
 • Met de ondertekende en afgestempelde tegenaangifte, de kwitantie, een  kopie ID van de verkoper en de keuringskaart gaat nu naar het keuringslokaal op Parera. U betaalt hier Nafl. 15,00. Na verwerking ontvangt u een nieuwe keuringskaart met de naam van de nieuwe eigenaar. Vergeet uw eigen ID bewijs niet. Dit mag zijn een sedula, rijbewijs of paspoort.
 • Met de nieuwe keuringskaart gaat u naar Inter-Assure Insurances voor de nieuwe verzekering.
 • Met het verzekeringsbewijs en de nieuwe keuringskaart gaat u terug naar de Ontvanger. Staat er nog belasting open, dan betaalt u deze. U ontvangt hier een nieuwe belastingkaart met de naam van de nieuwe eigenaar.
Waarom moet ik het originele verzekeringsbewijs bij het stopzetten van een autoverzekering inleveren?

In de wet Landsverordening Aan­sprakelijkheid motor­rijtuigen is bepaald dat bij het stopzetten van een auto­verzekering het originele verzekerings­bewijs binnen 8 dagen moet zijn ingeleverd.

Bij het inleveren van het verzekeringsbewijs stopt de verplichting van de verzekerings­maatschappij tot schade-uitkering meteen.

Is het originele verzekeringsbewijs niet ingeleverd? Dan kan de verzekerings­maatschappij worden aangesproken voor een aan­sprakelijkheids­­claim, veroorzaakt door de nieuwe autobezitter als hij zelf de auto (nog) niet verzekerd had.

Schade
Wat moet ik doen bij schade?

Bent u betrokken bij een ongeval ? U bent verplicht het ongeval te melden aan en te laten registreren door Forensys.  Het telefoonnummer van Forensys is 199.

U ontvangt van Forensys een registratie­bewijs waarmee u naar ons, Inter-Assure Insurances, gaat.

Meld een autoschade

Hoe werkt een schadeafhandeling?

Bent u betrokken bij een auto-ongeval?

Dan volgt u de volgende stappen:

 • U belt naar 199 voor registratie van het ongeval door Forensys (verplicht)
  • Forensys belt u ook als het om een eenzijdig ongeval gaat.
 • U meldt de schade zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen bij uw verzekerings­maatschappij. U neemt het registratiebewijs van Forensys mee.
 • U vult een schadeformulier in
 • U betaalt het eigen risico als het gaat om een eigen cascoschade
 • Is er nog een verhoogd eigen risico i.v.m leeftijd bestuurder of niet geregistreerd bestuurder van toepassing? Dan betaalt u deze ook.

Schadeaangifteformulier Nederlands
Schadeaangifteformulier Engels
Schadeaangifteformulier Papiamentu

Bent u schuldig aan de schade van de tegenpartij?

Nadat u de schade bij ons gemeld heeft bellen wij de tegenpartij met de vraag bij welke garage de auto voor eventuele inspectie staat. Wij zullen de schade verder met de tegenpartij en expert afhandelen.

Vervangend vervoer tegenpartij

Kan er nog met de auto gereden worden? Voor de duur van de reparatie dagen regelen wij voor de tegenpartij vervangend vervoer.

Wordt de auto door de expert “niet rijtechnisch”  verklaard? Dan ontvangt de tegenpartij meteen vervangend vervoer voor de aanbevolen duur van de expert.

Bent u schuldig aan uw eigen schade?

De expert inspecteert bij het garagebedrijf de schade aan de auto. Vervolgens maakt uw garagebedrijf zelf een afspraak met u voor reparatie.

Vervangend vervoer bij eigen schade

Heeft u een volledig casco verzekering? Dan neemt u tenminste één dag voor de reparatiedag contact met ons op zodat wij vervangend vervoer voor u kunnen regelen. Vervangend vervoer geldt voor de tijd dat u niet over de auto kunt beschikken tot een maximum van 14 dagen of Nafl. 1.000,00.

Aan wie betalen wij de schade?

Is er i.v.m. een financiering van de auto sprake van een begunstigde op de polis? Dan wordt de uitkering aan de begunstigde betaald. Anders aan de verzekeringnemer.

Kan de auto niet meer worden gerepareerd? Dan is er sprake van een “total-loss”. De schade wordt dan afgewikkeld op basis van nieuwwaarde of dagwaarde. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de auto.

Is iemand anders schuldig voor de schade aan uw auto?

Wij beoordelen de schade aan de hand van de gegevens van Forensys. Wij stellen de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk met het verzoek u schadeloos te stellen.