Waarom een ongevallen­verzekering voor inzittenden?

Een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) is niet direct noodzakelijk voor passagiers, maar vooral belangrijk voor de bestuurder die zelf een ongeluk veroorzaakt. Letselschade aan of overlijden van de bestuurder is niet op de eigen wettelijke aan­sprakelijkheids­verzekering gedekt. Ook de echtgenote / echtgenoot of kinderen zijn niet onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verzekerd.

De ongevallenverzekering voor inzittenden vergoedt wel deze schade.

Andere passagiers kunnen schade altijd claimen op de WA-verzekering van de bestuurder of op die van de tegenpartij. Daarnaast biedt de ongevallenverzekering voor inzittenden ook dekking voor letselschade en overlijden voor deze passagiers.

De ongevallenverzekering voor inzittenden is een aanvullende dekking op uw zakelijke autoverzekering. Deze verzekering is gekoppeld aan het kenteken van uw zakelijke auto, zoals een bestelbus, pick-up of een zakelijke personenauto. Een ongevallenverzekering voor inzittenden kunt u niet los afsluiten.

De voordelen:

 • Voor uzelf en uw passagiers
 • Uitkering van vooraf afgesproken vast bedrag
 • Geen schuldvraag
Bereken uw premie

Wat is verzekerd?

Wel verzekerd

 • Blijvende invaliditeit
 • Overlijden
 • Medische kosten

Niet verzekerd

 • Schade aan eigendommen
 • Inkomstenderving
 • Reeds bestaande invaliditeit
 • Schade ontstaan tijdens snelheidswedstrijden of ritten
 • Bestuurder heeft geen (geldig) rijbewijs

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Bereken uw premie

Wie zijn de verzekerden?

Met het afsluiten van de ongevallenverzekering voor inzittenden zijn de volgende personen verzekerd:

 • Passagiers
 • Bestuurder
 • Echtgenote / echtgenoot
 • Kinderen

Gratis ongevallen­verzekering voor inzittenden bij een nieuwe zakelijke auto­verzekering

 

Sluit u een nieuwe zakelijke auto­verzekering? Het eerste jaar krijgt u bij uw autoverzekering de on­gevallenverzekering voor inzittenden van ons gratis. Na het eerste jaar wordt voor deze aanvullende ver­zekering premie gerekend.

Welk schadebedrag is verzekerd?

Naast de standaarddekking (optie 1) kunt u ook kiezen voor hogere verzekerde bedragen (optie 2). Hieronder treft u een overzicht van de verzekerde bedragen.

Optie 1* Optie 2
Overlijden Nafl. 10.000 Nafl.  20.000
Blijvende invaliditeit Nafl. 50.000 Nafl. 100.000
Medische kosten Nafl. 2.000 Nafl. 2.000
Premie** Nafl. 55 Nafl. 85

* De dekkingen vallende onder optie 1 zijn van toepassing indien u de ongevallenverzekering voor inzittenden het eerste jaar gratis van ons ontvangt.
** Premie is per jaar, exclusief poliskosten en assurantie­belasting.

Veelgestelde vragen

Is alleen een ongeval gedekt met het motorrijtuig dat op het polisblad staat?

De ongevallenverzekering voor inzittenden is gekoppeld aan het kenteken van uw zakelijke personenauto, bestelbus of pick-up. Heeft u bij uw zakelijke auto­verzekering voor deze auto een ongevallenverzekering voor in­zittenden afgesloten? Dan is overlijden of blijvende invaliditeit ontstaan door een ongeval met deze auto verzekerd.

Deze verzekering biedt geen dekking voor ongevallen met een auto met een ander ken­teken.

Geldt de ongevallenverzekering voor inzittenden ook bij een vervangend motorrijtuig?

Is uw zakelijke auto tijdelijk buiten gebruik vanwege een onderhoudsbeurt, revisie of reparatie? Dan is uw zakelijke auto­verzekering met de aanvullende dekking ongevallen­verzekering voor inzittenden ook van toepassing op een gelijkwaardige auto die u tijdelijk ter beschikking wordt gesteld en niet uw eigendom is.

Om de dekking onder uw eigen zakelijke auto­verzekering te houden dient de tijdelijke auto wel binnen 3 dagen aan ons te worden doorgegeven.

Voor hoeveel personen geldt de ongevallenverzekering voor inzittenden?

De ongevallenverzekering voor inzittenden dekt het aantal inzittenden waarvoor de auto is ingericht. Heeft uw auto 4 zitplaatsen inclusief bestuurder? Dan is de verzekering voor toepassing voor deze 4 inzittenden.

Waren er tijdens het ongeval meer personen dan zitplaatsen aanwezig?

Dan worden de verzekerde bedragen per zitplaats naar evenredigheid van het werkelijk aantal inzittenden verlaagd.

Wat keert de ongevallenverzekering voor inzittenden uit?

Bij overlijden keert de ongevallenverzekering voor inzittenden de verzekerde som vermeldt op het polisblad onder Rubriek A Overlijden uit.

Bij Rubriek B Blijvende invaliditeit is de uitkering een percentage van het op het polis­blad verzekerde bedrag. Het uit­kerings­percentage hangt o.a. af van de ernstige mate van beschadiging van het lichaamsdeel of orgaan.

Bij Rubriek C Medische kosten worden de kosten vergoed tot het verzekerde maximum en voor zover er geen andere verzekering is die deze kosten vergoed. De te maken kosten moeten verband houden met een ongeval veroorzaakt met een motorrijtuig.

Voor een compleet overzicht van de uit­kerings­percentages kunt u hier de voor­waarden downloaden.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Inzittenden 2016

Polisvoorwaarden

De onderstaande polisvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2014.

Algemene voorwaarden Bedrijven 2014
Algemene voorwaarden Ondernemerspakket

Geldig voor verzekeringen, afgesloten op of na 12 december 2016.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Inzittenden 2016

Heeft u uw ongevallenverzekering voor inzittenden voor 12 december 2016 bij ons ondergebracht? Dan geldt voor u een andere versie van deze voorwaarden. Neem voor deze polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw ongevallenverzekering voor inzittenden afsluiten

Wilt u een ongevallenverzekering voor inzittenden afsluiten als aanvullende dekking op uw zakelijke auto­verzekering? Download hier het aanvraag­formulier. Deze kunt u samen met de keuringskaart, een kopie van het rijbewijs, recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) en de no-claim verklaring mailen naar info@inter-assure.com of bij ons op kantoor afgeven.

Aanvraagformulier zakelijke autoverzekering