Waarom een overlijdens­risico­verzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering, ook wel een verzekering bij overlijden genoemd, is een levens­verzekering welke eenmalig een bedrag uitkeert als u overlijdt voor een afgesproken einddatum. Dit bedrag kan door uw nabestaanden worden gebruikt om het wegvallen van uw inkomen op te vangen. Bijvoorbeeld voor het aflossen van (een deel van) uw hypotheek of het bekostigen van de studie van uw kinderen.

Overlijdt u na de einddatum van de verzekering? Dan keert de verzekering niets uit. Op de einddatum houdt de overlijdensrisicoverzekering namelijk op te bestaan.

Wilt u zorgen voor financiële rust bij uw na­bestaanden? Kies dan voor het afsluiten van een overlijdens­­risicoverzekering.

De voordelen:

 • Financiële rust voor uw nabestaanden
 • Aflossing van uw hypotheek
 • Eigen keuze voor een begunstigde
 • U bepaalt zelf de looptijd en de hoogte van het te verzekeren kapitaal
Vraag een offerte aan

Wie zijn de begunstigden?

Het bedrag wordt uitgekeerd aan de door u op­gegeven begunstigde.

Geeft u geen begunstiging op? Dan geldt de standaard­begunstiging. De standaardbegunstiging is als volgt:

 • Verzekeringnemer
 • Echtgeno(o)t(e)
 • Kinderen van de verzekeringnemer
 • Erfgenamen van de verzekeringnemer

Een andere begunstiging kan bijvoorbeeld uw hypotheekverstrekker zijn. Overlijdt u voor de eind­datum van de verzekering? Dan wordt het bedrag, in de regel gelijk aan de hypotheeksom, aan de hypotheek­verstrekker uitgekeerd. Is het verzekerd kapitaal hoger dan de hypotheeksom? Dan wordt het restant aan de op de polis vermelde tweede begunstigde uitgekeerd.

Hoe wordt de premie berekend?

De hoogte van de premie voor de overlijdensrisico­verzekering is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Te verzekeren kapitaal
 • Looptijd van de verzekering
 • Leeftijd van de verzekerde bij aanvang van de verzekering
 • Wel of niet roker
 • Geslacht van de verzekerde
 • Eventueel een medische toeslag

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Moet ik voor een levensverzekering worden gekeurd?

Een levensverzekering keert uit bij overlijden van een verzekerde. Om dit te kunnen verzekeren willen verzekerings­maatschappijen het risico van overlijden kunnen inschatten. Dit doen zij aan de hand van de zogeheten medische waarborgen.

Voor de meeste aanvragen geldt dat er een gezondheidsverklaring moet worden in­gevuld. Als aanvulling op de gezondheids­verklaring kunnen er aanvullende medische gegevens verlangd worden. Dit kan zijn een keuring door een onafhankelijk arts en/of een bloedonderzoek.

Het wel of niet opvragen van extra medische gegevens is afhankelijk van de volgende punten:

 • leeftijd van de verzekerde bij aanvang van de verzekering
 • de hoogte van het te verzekeren kapitaal
 • als de gezondheidsverklaring hiertoe aan­leiding geeft
Wordt een levensverzekering altijd geaccepteerd?

Een levensverzekering wordt niet altijd ge­accepteerd.

Aan de hand van de medische gegevens en de gezondheidsverklaring beoordeeld een medisch adviseur het risico van overlijden. Als deze te groot is zal de medisch adviseur de verzekeringsmaatschappij adviseren de ver­zekering niet af te sluiten.

Ook kan een medisch adviseur de ver­zekerings­­maatschappij adviseren de ver­zekering wel te accepteren, maar dan met een bijzondere bepaling.
Een bijzonder bepaling kan het volgende in­houden:

 • De standaard premie wordt verhoogd met een risicotoeslag of,
 • Bepaalde aandoeningen of ziektes worden uitgesloten.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de overlijdens­risicoverzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw overlijdensrisico­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een overlijdensrisico­­verzekering contact op met één van onze adviseurs.