Waarom een gemengde verzekering?

Een verzekering bij leven of overlijden is een levens­verzekering en wordt ook wel een gemengde ver­zekering genoemd.

Overlijdt u voor de einddatum van de verzekering? Dan keert de verzekering het afgesproken kapitaal uit. De uitkering gaat naar de in de polis opgegeven begunstigde. De verzekering houdt dan direct op te bestaan.

Bent u op de einddatum van de verzekering in leven? Dan keert de verzekering het afgesproken kapitaal uit. De uitkering wordt in de meeste gevallen aan u uitgekeerd. Heeft u een andere begunstigde in de polis laten opnemen? Dan keert  de verzekering aan de opgegeven begunstigde uit.

De voordelen:

 • Aanvulling op uw oudedagsvoorziening
 • Sparen voor de studie van uw kinderen
 • Sparen voor een speciaal doel
 • Eigen keuze voor een begunstigde
 • U bepaalt zelf de looptijd en de hoogte van het te verzekeren kapitaal
Vraag een offerte aan

Uw keuze voor de begunstigden

Het afgesproken kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde welke u heeft opgegeven.

Indien u ervoor kiest geen begunstiging op te geven, wordt de standaardbegunstiging toegepast. Deze is als volgt:

 • Verzekeringnemer
 • Echtgeno(o)t(e)
 • Kinderen van de verzekeringnemer
 • Erfgenamen van de verzekeringnemer

Heeft u een hypotheek? Uw hypotheekverstrekker kan tevens een begunstigde zijn. Komt u voor de einddatum van de verzekering te overlijden, dan wordt het afgesproken kapitaal (over het algemeen gelijk aan de hypotheeksom) uitgekeerd aan de hypotheekverstrekker. Is het kapitaal welke u heeft verzekerd hoger dan de hypotheeksom? Dan zal het resterende bedrag aan de op de polis vermelde tweede begunstigde worden uitgekeerd.

Hoe wordt de premie bepaald?

De hoogte van de premie voor de gemengde verzekering wordt bepaald aan de hand van de volgende factoren:

 • Te verzekeren kapitaal bij overlijden
 • Te verzekeren kapitaal bij in leven zijn
 • Looptijd van de verzekering
 • Leeftijd van de verzekerde bij aanvang van de verzekering
 • Wel of niet roker
 • Geslacht van de verzekerde
 • Eventueel een medische toeslag

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Moet ik voor een levensverzekering worden gekeurd?

Een levensverzekering keert uit bij overlijden van een verzekerde. Om dit te kunnen verzekeren willen ver­zekerings­maatschappijen het risico van overlijden kunnen inschatten. Dit doen zij aan de hand van de zogeheten medische waar­borgen.

Voor de meeste aanvragen geldt dat er een gezondheidsverklaring moet worden ingevuld. Als aanvulling op de gezondheidsverklaring kunnen er aanvullende medische gegevens verlangd worden. Dit kan zijn een keuring door een onafhankelijk arts en/of een bloedonderzoek.

Het wel of niet opvragen van extra medische gegevens is afhankelijk van de volgende punten:

 • leeftijd van de verzekerde bij aanvang van de verzekering
 • de hoogte van het te verzekeren kapitaal
 • als de gezondheidsverklaring hier­toe aanleiding geeft
Wordt een levensverzekering altijd geaccepteerd?

Een levensverzekering wordt niet altijd geaccepteerd.

Aan de hand van de medische ge­gevens en de gezondheids­verklaring beoordeeld een medisch adviseur het risico van overlijden. Als deze te groot is zal de medisch adviseur de verzekerings­maatschappij adviseren de ver­zekering niet af te sluiten.

Ook kan een medisch adviseur de verzekeringsmaatschappij adviseren de verzekering wel te accepteren, maar dan met een bijzondere bepaling.
Een bijzonder bepaling kan het volgende inhouden:

 • De standaard premie wordt verhoogd met een risicotoeslag of,
 • Bepaalde aandoeningen of ziektes worden uitgesloten.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de gemengde verzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw gemengde verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een gemengde verzekering contact op met één van onze adviseurs.