Waarom een bouw­verzekering?

De bouwverzekering biedt een speciale dekking voor particulieren, die in eigen beheer een woonhuis bouwen of verbouwen. Ook wel een Construction Allrisk verzekering (CAR) genoemd.

Bouwt u een garage, breidt u uw woning uit of bouwt u zelf een woning. Uw woonhuisverzekering dekt geen schades welke zijn veroorzaakt door bouw­werkzaamheden. Bij de meeste verzekerings­maatschappijen wordt de dekking van uw woonhuis­verzekering beperkt tot brand en ontploffing.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de bouwverzekering

  • U kunt kiezen voor meerdere rubrieken
  • Alle betrokken partijen zijn verzekerd voor schade aan het werk
  • Zeker van een goede dekking tijdens het gehele bouwproces
  • Niet afhankelijk van de verzekering van de aan­nemer
  • Biedt de hypotheek­verstrekker meer zekerheid over het onderpand
  • Onderhoudstermijn kan worden meeverzekerd

Wat dekt een bouw­verzekering?

Een bouwverzekering is opgebouwd uit verschillende rubrieken. Hoe de dekking van de bouwverzekering wordt opgebouwd is afhankelijk van wat er verbouwd of gebouwd wordt. Rubriek I – schade aan het bouw­werk zelf, is de basis van de bouw­verzekering en is een verplichte dekking.

Rubriek I - Schade aan het bouwwerk zelf

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouw­materialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

Aanvullende dekkingen

De schade aan het bouwwerk zelf is de basis van uw bouwverzekering. Daarnaast kunt u deze aanvullen met de volgende rubrieken:

Rubriek II – Aansprakelijkheid voor schade van anderen door de bouw­werkzaamheden

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan anderen. De aannemer voert bijvoorbeeld hei­werkzaamheden uit en u wordt aan­gesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werk­zaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouw­werkzaamheden is gedekt.

Belangrijk is dat eerst alle andere aan­sprakelijkheids­verzekeringen voor­gaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).

Rubriek III - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werk­zaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of in­storting van (een deel van) de bestaande woning.

Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of storm­schade. Daarom is het van belang dat u een inboedel- en een woonhuisverzekering (ook wel opstalverzekering) heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf bij ons te melden.

Rubriek IV - Hulpmateriaal

Dekking voor schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalisme­schade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulp­materiaal.

Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld een bouwkeet, steigers en gereed­schappen. Werk­materieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines vallen niet onder de dekking. 

Rubriek V - Transport van bouw­materialen

Dekking tijdens de verzekerde bouwtermijn (en onderhoudstermijn) voor schade die u lijdt door beschadiging of diefstal van bouwcomponenten tijdens het transport hiervan binnen Curaçao.

Als hulpmateriaal is meeverzekerd, geldt deze dekking ook voor het transport van hulpmateriaal dat bestemd is om op het bouwterrein te verwerken of te gebruiken.

Rubriek VI - Persoonlijke eigen­dommen van bouwdirectie en werknemers van verzekerde

Dekking voor beschadiging en verdwijning van de persoonlijke eigen­dommen van de bouwdirectie en werknemers van verzekerde. Vereiste is dat de schade is ontstaan op het bouwterrein.

Vermissing of schade aan motorrijtuigen en geld is niet gedekt.

Extra aanvullende dekking: Onderhoudstermijn

De bouwverzekering kunt u tevens uitbreiden met een extra aanvullende dekking: de onder­houds­termijn. Met de onderhoudstermijn wordt de periode na de eerste oplevering van het bouwwerk bedoeld. Tijdens de onderhoudstermijn worden o.a. niet uitgevoerde reparaties door de aannemer voltooid. Schade aan het werk tijdens de onderhoudstermijn is dan verzekerd.

  • schade veroorzaakt tijdens werk­zaamheden volgens de onderhouds­bepalingen van het bestek of de aan­nemingsovereenkomst
  • schade waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onder­houdstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de tot­standkoming van het werk

U heeft alleen dekking tijdens de onder­houds­termijn als deze is opgenomen in het bestek of in de aannemings­overeenkomst.

Vraag naar de polisvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet verzekerd is.

Wie zijn onder de bouw­verzekering verzekerd?

Onder de bouwverzekering vallen meerdere ver­zekerden. Uiteraard bent u als verzekeringnemer en/of opdracht­gever onder deze verzekering verzekerd. Maar ook aannemers, onderaannemers en installateurs zijn verzekerd voor zover deze bedrijven zelf geen bouwverzekering hebben afgesloten.

Bent u een aannemer, onderaannemer of installateur?
Dan heeft u behoefte aan de zakelijke bouw­verzekering, specifiek voor bedrijven, onder­nemers en ZZP-ers in de bouwwereld.

 

Met deze zogeheten Construction All Risk­verzekering verzekert u de aan­sprakelijkheid voor schade ontstaan aan onder andere het bouw­werk.

 

Lees meer over de Construction All Risk verzekering (CAR)

Eigen risico

Het eigen risico voor deze verzekering is niet standaard. Deze is afhankelijk van het soort werk, de bouwsom en de te verzekeren rubrieken. Het eigen risico kan per gekozen rubriek verschillen. In de offerte wordt per rubriek het van toepassing zijnde eigen risico vermeld.

Ook handig om te verzekeren

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de bouwverzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw bouwverzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een bouwverzekering contact op met één van onze adviseurs.