Waarom een arbeids­ongeschiktheids­verzekering?

U kunt ziek worden. Maar er kan u ook een ongeval overkomen. In beide gevallen kan het zijn dat u niet meer in staat bent werk te verrichten en hierdoor te maken kan krijgen met inkomstenderving. Door een arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV) af te sluiten beschermt u uw inkomen als u uw werk door ziekte of ongeval niet meer kunt uitoefenen. En ontvangt u een vergoeding ter vervanging van het inkomen dat u misloopt.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de arbeids­ongeschiktheids­verzekering

 • Financiële zekerheid bij inkomstenderving
 • Continuatie van het bedrijf
 • Ook door werknemers af te sluiten

Wat is verzekerd?

Wel verzekerd

 • Inkomstenderving bij ziekte
 • Inkomstenderving als gevolg van een ongeval
 • Criteria op basis van beroeps­arbeidsongeschiktheid

Niet verzekerd

 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Gebruik van alcohol, drugs en/of andere bedwelmende middelen

Vraag naar de polisvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet verzekerd is.

Wie kunnen een arbeids­ongeschiktheids­verzekering afsluiten?

Het is afhankelijk van uw arbeidsstatus of u, als gevolg van ziekte of een ongeval, recht heeft op een wettelijke voorziening bij inkomstenderving die door de Curaçaose overheid is getroffen. De zogeheten inkomens­voorzieningen vanuit de publieke sector, zoals bijvoorbeeld de ziekteverzekering en de ongevallen­verzekering.

Tevens kan het kan zijn dat de publieke sector, vanwege uw arbeidsstatus, helemaal niets heeft geregeld. U valt dan terug op de mogelijkheden binnen de private sector.

Afhankelijk in welke categorie u thuishoort gelden er aparte regelingen en voorzieningen. Hieronder kunt bekijken in welke doelgroep u hoort en wat voor u van toepassing is.

Ik ben zelfstandig ondernemer of een directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Als zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft u geen recht op een voorziening bij ziekte of ongeval vanuit de overheid. U bent zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet bij uw arbeidsongeschiktheid.

Voor verlies van inkomstenderving als gevolg van ziekte of een ongeval kunt u een arbeids­ongeschiktheids­verzekering afsluiten.

Vraag een offerte aan

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden afgesloten door:

 • een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een B.V. of N.V.
 • vrije beroepsbeoefenaar
 • zelfstandige zonder personeel (ZZP-er)
 • freelancer
 • eigenaar van een eenmanszaak of V.O.F.
Ik ben een werknemer en heb een inkomen boven de SVB loongrens

Voor u, als werknemer met een inkomen boven de loongrens, gelden er slechts beperkte voorzieningen vanuit de overheid.

Zo heeft u enkel bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een bedrijfsongeval recht op een vergoeding bij inkomstenderving vanuit de SVB: de zogeheten ongevallenverzekering (OV). De uitkering uit de OV voor­ziening is gemaximeerd tot de SVB loongrens.

Lees hier meer over de OV-voorziening

Bent u (langdurig) ziek? Dan heeft u geen recht op een uitkering volgens de ziekte­verzekering (ZV) van de SVB.

Voor verlies van inkomstenderving als gevolg van ziekte of een bedrijfsongeval kunt u een arbeids­ongeschiktheids­verzekering afsluiten.

Vraag een offerte aan

De SVB loongrens wordt ieder jaar aan­gepast. 
Lees meer over de loongrenzen

Ik ben een werknemer en heb een inkomen beneden de SVB loongrens

Voor u, als werknemer met een inkomen beneden de loongrens, gelden er voor­zieningen vanuit de overheid.

Zo heeft u bij een bedrijfsongeval recht op een uitkering volgens de ongevallen­verzekering (OV) van de SVB.
Lees hier meer de OV-voorziening

Bij ziekte heeft u vanuit de SVB recht op een uitkering volgens de ziekteverzekering (ZV). Bij langdurige ziekte ontvangt u maximaal 2 jaar een uitkering. Na twee jaar ziekte vervalt de ZV-uitkering.
Lees hier meer over de ZV-voorziening

De SVB loongrens wordt ieder jaar aan­gepast. 
Lees meer over de loongrenzen

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Is er een eigen risico van toepassing?

Ja, er is altijd een eigen risico van toepassing. Het minimale eigen risico is 14 dagen. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij waar de verzekering wordt ondergebracht heeft u een keuze uit diverse hogere eigen risico’s.

Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.

Waar is de verzekering geldig?

Zolang u uw verblijfadres op Curaçao heeft, is de verzekering geldig voor gebeurtenissen over de gehele wereld.

De verzekering stopt zodra u uw verblijfadres niet meer op Curaçao heeft.

Hoe wordt het verzekerd bedrag bepaald?

Dit is afhankelijk van bij welke ver­zekerings­maatschappij de verzekering wordt onder­gebracht.

De basis is uw bruto jaarinkomen.

De verzekerde som kan een percentage van dit inkomen zijn, doorgaans maximaal 80%. Ook is het mogelijk dat, afhankelijk van het jaarinkomen, de verzekering uitgaat van een daggelduitkering (doorgaans maximaal Nafl. 350,00 per dag).

Wat krijg ik bij arbeidsongeschiktheid uitgekeerd?

Het is per verzekeringsmaatschappij ver­schillend welk inkomensvoorziening u bij arbeidsongeschiktheid krijgt uit­­gekeerd.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw inkomen en van de mate van arbeids­ongeschiktheid. Het is mogelijk dat er een uitkeringstabel wordt aangehouden en dat u bij bijvoorbeeld 25% arbeids­ongeschiktheid een percentage van uw in­komen krijgt uit­gekeerd.

Maar ook is het mogelijk dat u volledig arbeids­ongeschikt moet zijn (100%) om een uit­kering van de verzekerings­maatschappij te kunnen krijgen.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de arbeids­ongeschiktheids­verzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw arbeids­ongeschiktheids­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact op met één van onze adviseurs.