Acceptatiestop op ziektekosten- en reisverzekeringen

Vanwege het coronavirus hebben een aantal verzekeraars besloten tot nader bericht geen nieuwe ziektekosten- en reisverzekeringen meer te accepteren.

Bent u nu in het buitenland en heeft u voor deze reis een reisverzekering afgesloten?

Uw verzekering geeft dekking voor een maximaal aaneengesloten aantal reisdagen per reis. Op uw polis staat vermeldt voor hoeveel aaneengesloten reisdagen u verzekerd bent. Acuut gemaakte medische kosten binnen deze termijn zijn verzekerd. Maakt u medische kosten na deze termijn, dan worden deze kosten niet vergoed.

Kunt u vanwege het coronavirus niet naar Curaçao terugkeren? Dan gelden voor u twee belangrijke punten:

  • Uw reisverzekering geldt voor een maximaal aantal reisdagen. Dit geldt ook voor gemaakte ziektekosten.
  • Bent u verzekerd voor de Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)? Deze verzekering biedt in het buitenland enkel dekking voor acuut gemaakte medische kosten. Ook voor de BVZ geldt een maximale termijn.

 

Bent u langer dan 90 dagen in het buitenland? U heeft dan mogelijk geen recht meer op een vergoeding voor acuut gemaakte medische kosten. Neemt u hiervoor contact op met de SVB.

Terug naar de vorige pagina